► Siste nytt:

► Influensavaksine: Les mer om influensavaksine og hvordan du kan bestille time hvis du er i risikogruppene.

Vaksineringen har flyttet til Sjøkanten senter. Vi fortsetter massevaksineringen mot korona, i første omgang ut oktober. Fra onsdag 6. oktober og de påfølgende onsdagene i oktober vil vaksineringen skje i lokalene der Clas Ohlson holdt til på Sjøkanten senter. Blir behovet større, åpner vi for vaksinering flere dager. Det er drop-in disse onsdagene, og du kan velge selv om du vil ha Pfizer eller Moderna. 


Tredje dose. Vi har startet vaksinering med tredje dose til alvorlig immunsupprimerte. Les mer under avsnittet tredje dose. Det anbefales også en oppfriskingsdose med koronavaksine til eldre og sykehjemsbeboere. Oppfriskingsdosene sendes ut fra sentralt hold etter at influensavaksinene er sendt ut. Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med mer informasjon om gjennomføring av vaksinasjon med oppfriskingsdoser.


Vi tilbyr nå vaksine til barn mellom 12 - 15 år. Vi anbefaler at foreldrene selv setter sitt barn opp til vaksinering i Helseboka disse to ettermiddagene, og at minst en følger barnet til timen. Det er også mulig å bestille time via Pandemitelefonen. Koronavaksine til barn/ungdom 12-15 år forutsetter samtykke fra begge foresatte dersom begge har foreldreansvar. Det betyr at begge foresatte må være enige for at barnet kan vaksineres, og at det ikke er anledning til å vaksinere dersom det mangler samtykke fra den ene. Ungdom under 16 år skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig. For mer info og samtykke-skjema- se her: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/ 


Vi tilbyr nå vaksine til de som er født i 2005 eller tidligere, med andre ord de som fyller 16 og 17 år i år. De under 18 år med bankid kan registrer seg selv i helseboka og bestille seg time selv. Hvis ungdommen ikke er fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Se eget samtykkeskjema her

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf


 ► Velg vaksinetype selv. Vi har nå også tatt i bruk Spikewax fra Moderna som vaksine mot covid-19, både for dose en og dose to. Comirnaty fra Pfizer og Spikevax er svært like vaksiner basert på samme teknologi. Begge er mRNA-vaksine, og er like effektive, også mot Delta-varianten. Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine. Du kan selv velge hvilken av disse to vaksinetypene du vil ha.

 

► Vaksinering av barn 12 - 15 år

Det er besluttet på nasjonalt nivå å tilby årskullene i ungdomsskolen født i 2006 - 2008 en vaksinedose i første omgang. 

Bakgrunn
Ungdom i denne alderen blir sjelden alvorlig syke av koronasykdom. Noen få barn og unge vil likevel kunne få et alvorlig forløp hvis de får koronasykdom. Med økt smitte i samfunnet kan antallet ungdom med alvorlig forløp øke. Tilbudet om vaksinasjon gjør at den enkelte kan få anledning til å beskytte seg gjennom vaksinasjon. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet. Les mer her om vaksinasjon av unge.

Samtykke
Koronavaksine til barn/ungdom 12-15 år forutsetter samtykke fra begge foresatte dersom begge har foreldreansvar. Det betyr at begge foresatte må være enige for at barnet kan vaksineres, og at det ikke er anledning til å vaksinere dersom det mangler samtykke fra den ene. Ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig. 

Hvis man som foresatt bestiller time til sitt barn gjennom Helseboka, kan foresatte nummer to også signere  samtykke i Helseboka.

Last ned samtykkeskjema her.

Vaksinering 
Vaksineringen blir i Harstadhallen fra kl.14-20 mandag 20.09 og tirsdag 21.09. Vi anbefaler at foreldrene selv setter sitt barn opp til vaksinering i Helseboka disse to ettermiddagene. Det er også mulig å bestille time via Pandemitelefonen

► Vaksinering av barn 16 - 18 år

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan bli alvorlig syke av koronainfeksjon. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen, samt bidra til mindre smitte i samfunnet. Ungdom mellom 16 og 18 år anbefales 2 doser koronavaksine med 12 ukers mellomrom mellom dosene. Det betyr at vi forskyver alle de som har fått time til dose to åtte uker etter dose en, får forskøvet sin time til dose to med enda fire uker. 

De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine.

De under 18 år med bankid kan registrer seg selv i helseboka og bestille seg time selv. Hvis ungdommen ikke er fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

Les mer om bakgrunnen her

► Tredje vaksinedose

Vi har startet vaksineringen med 3. dose koronavaksine til alvorlig immunsupprimerte. Det er viktig at alle som melder seg til vaksinering sjekker at de tilhører de gruppene som nå er anbefalt tredje dose. Gruppen består av:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. Last ned egenerklæringsskjema her

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
   
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Oversikt over hvilke medisiner 

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine:  

Informasjonsbrev

For at vi skal kunne sette vaksinen i hallen er det viktig at du tar med dokumentasjon fra lege på at du tilhører en av de gruppene som er anbefalt vaksine, eller kan fylle ut et egenerklæringsskjema. Spesialisthelsetjenesten er i gang med å sende ut brev til flere av sine pasienter, og for noen pasienter er det viktig at tidspunkt for vaksine tilpasses deres aktive behandling. Noen har allerede mottatt dokumentasjon, enten i form av journalnotat, epikrise eller brev.  Det må gå minimum fire uker mellom dose 2 og dose 3.

Du kan selv bestille time for 3. dose via helseboka.

Andre som anbefales tredje dose

Det anbefales også en oppfriskingsdose med koronavaksine til eldre og sykehjemsbeboere. Oppfriskingsdosene sendes ut fra sentralt hold etter at influensavaksinene er sendt ut. Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med mer informasjon om gjennomføring av vaksinasjon med oppfriskingsdoser.

► Valg av vaksine

Vi har for tida både Pfizer og Moderna vaksine til bruk i Harstad kommune. De under 18 år skal ha Pfizer. Det er anbefalt kombinasjon med en dose Pfizer og en dose Moderna som skal beskytte spesielt godt mot delta varianten til voksne. Vi imøtekommer i stor grad den enkeltes ønske om vaksinetype så lenge vi har begge typene tilgjengelig. Det har vi per nå.

► Intervall mellom dosene

For de som skal ha to doser, er det viktig at det er et viss intervall mellom dose en og to. Går det for kort tid mellom dose en og to, vil man ikke få grønt vaksinepass. 
Dagen man får første dose, er dag 0.

Her er intervallene mellom dose en og to: 

 • Pfizer + Moderna: Minimum 28 dager.
 • Pfizer + pfizer: Minst 21 dager
 • 16 - 18 år - pfizer + pfizer: Minimum 12 uker

► Bestill time for vaksinering

Vi bruker programmet Helseboka for å timebestilling for vaksinering mot covid-19. Lenke til Helseboka finner di litt lenger ned. Les gjerne følgende før du bestiller time: 

Alle som vaksineres skal ha to doser, med minimum fire uker mellom dosene. Dersom du har problemer med å bestille time, kan du ringe pandemitelefonen på telefon 415 71 800 Du kan endre timen digitalt inntil 24 timer før. Etter det, må du ta kontakt med pandemitelefonen for å endre time.

Digital timebestilling

Du må registrere deg i Helseboka for å bestille time. 

 • Det er KUN lenken under - fra Harstad kommunes hjemmeside - som kan brukes. 
 • Du må svare på hvem som er din fastlege og noen spørsmål om din egen helse, slik at du havner på rett plass i vaksinekøen. Hopper du over å svare, kan du havne lenger bak i køen.
 • Informasjonen vil lagres i din personlige journal i Helseboka. Den vil senere kunne deles med din fastlege.
 • Du må vente en stund til du ser en endelig bekreftelse på timebestillingen. Vent med å lukke nettleseren eller gå ut av helseboka til du har fått synlig bekreftet time. 
 • Når du har registrert deg vil du få en bekreftelse på sms om at registreringen er mottatt.
 • Du logger ut ved å lukke nettleservinduet. Du vil bli bedt om å logge inn eller bruke pinkode neste gang.
 • Du kan be om at informasjonen slettes etter at vaksineringen er over. 
Vi har også drop-in vaksinering i Harstadhallen for første time. Da trenger man ikke bestille time. Man blir registrert i Helseboka når man får vaksinen i Harstadhallen.

Telefonhjelp

 • For de som ikke har mulighet til å registrere seg elektronisk, vil vi bistå via pandemitelefonen. Ring 415 71 800 og tast 2 når du blir bedt om å velge tjeneste.
 • VIKTIG: Før du ringer - ha klart personnummer og mobilnummer vi kan kontakte deg på senere. Du må taste 2 når skal velge tjeneste.

► Endre timen for vaksinering?

De som har time, men ikke kan ta vaksinen, kan logge inn i helseboka via SMS-en du allerede har fått og kansellere timen senest et døgn før timen er satt opp. Du kan også bruke denne lenken: https://www.helseboka.app/login?clinicId=5269  Du kan også endre eller kansellere timen hvis du har lastet ned APPen til telefonen din.
Er det mindre enn 24 timer, ta kontakt med pandemitelefonen (415 71 800) og gi beskjed om det, slik at vi kan kalle inn noen andre. 

► Allerede fått vaksine hos kommunen eller andre steder (UNN/andre kommuner)?

Har fått SMS om vaksinering: De som allerede er vaksinert men allikevel fått sms om å bestille time bes også om å ringe pandemitelefonen (415 71 800) for å gi beskjed om dette, slik at de ikke kommer på listen på nytt og vi slipper å oppsøke dem.

Har ikke fått SMS om vaksinering: Noen har allerede har fått vaksine (på sykehuset eller i andre kommuner) men ikke fått sms, bes om å gå inn i Helseboka og registrere seg på nytt og svare på tre enkle spørsmål: Ønsker du vaksine – NEI – er du sikker – JA – og svarer blant alternativene f.eks ‘fått annet sted’.

► Slik foregår vaksineringen

Vaksineringen foregår fra oktober av i de gamle lokalene til Clas Ohlson på Sjøkanten senter.  

Det er en del ting man kan gjøre for å få en best mulig opplevelse. 

 • Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 
 • Avbestill timen din på samme måte som du fikk bestilt timen, og bestill deg en ny time når det blir aktuelt.
 • For de som bruker blodfortynnende medisiner så anbefales det at det tas etter vaksinering. Det vil si at de setter seg opp på time tidlig på dagen.
 • Det skal gå minimum 7 dager fra annen vaksinasjon til du får første dose av denne vaksinen.
 • Ikke møte på tom mage - vi tåler vaksiner bedre når  vi har spist.
 • Ikke kom lenge før den oppsatte timen - kom 5 minutter før. 
 • Ha på klær som lett kan gjøre ene armen tilgjengelig for vaksinering. Ha t-skjorte innerst eller en singlet.
 • Det er avsatt egne parkeringsplasser like ved hallen til de som skal ta vaksine.Vi oppfordrer til å gå, sykle eller bruke offentlig transport. Kommer du kjørende, er det innkjøring ved nordsiden. Parkering er gratis. Dersom du har vanskelig for å gå lange avstander, kan du kjøre helt frem og parkere ved inngangen.
 • Man skal sitte til observasjon i 20 minutter før man kan forlate lokalene.
 • Hvis man ikke får til å bestille seg time, er det mulig å ringe pandemitelefonen, 415 71 800.
 • De som får time som har pårørende, bes - hvis mulig -  hjelpe sine å sette seg opp på time.
 • Husk munnbind - dette tas på før du går inn i bygget.
 • Det er rullestol og rullator på plass i lokalene- der vaksineringen for de fleste vil foregå.

► Meld deg på tilkallingsliste hvis du kan ta vaksine på kort varsel

Noen ganger hender det at vi enkelte ikke dukker opp til sin vaksinetime etter at vi har klargjort vaksinedosen. Den må da settes i løpet av kort tid. Vi har nå opprettet en tilkallingsliste, der alle kan melde seg hvis de kan stille på svært kort varsel for vaksinering (30 minutter). Du kan da bli oppringt på kort varsel, og tilfredsstiller du helsekravene, kan du få dosen samme dag.

Hvis du er registert i helseboka, kan du sette deg på tilkallingslisten her.
Hvis du ikke er registrert i Helseboka, får du muligheten til å sette deg opp på tilkallingsliste når du registrerer deg her

► Vaksinetall

► Vaksinestatus i Harstad

Uke 40
Vi flytter vaksineringen denne uken til lokalene til gamle Clas Ohlson i Sjøkanten senter. Det blir vaksinering onsdager i oktober, og det er fortsatt mulighet for drop-in på onsdager. 


Uke 39
I uke 39 planlegger vi foreløpig vaksinering onsdag og torsdag, flere dager settes opp dersom vi klarer å fylle de to oppsatte dagene. Vi vaksinerte denne uken også 3. dose for de som kvalifiserer til det.  Fortsatt kommer det mange mellom 12-15 år som får dose 1.  Denne uka har vi åpnet opp for at de som skal vaksinere seg får velge mellom Pfizer og Moderna. 


Uke 38:
I uke 38 vaksinerer vi mandag og tirsdag fra kl.14-20.  Da er de fra 12-15 år som får tilbud om en enkeltdose Pfizer vaksine. Det blir vanlig dagvaksinering onsdag og torsdag i uke 38. Totalt ble 1394 personer vaksinert denne uka. 


Uke 37
Det vaksineres tirsdag og onsdag. 


Uke 36
Vi fortsetter med vaksinering av  de overf 16 år og de som fyller 16 år i år. I tillegg ber vi alle som har mer enn fire uker mellom første og andre dose, flytter sin dose slik at det rundt fire uker mellom dosene. 


Uke 35
Vi håper å kunne starte vaksinering av de over 16 år denne uken. Vi vaksinerer for fullt både førster og andre dose, og vi ber alle som nå har mer enn fire uker mellom dose en og to, flytte frem sin time, slik at vi kan fremskyndre vaksineringen av befolkningen i Harstad mest mulig. Det skal altså nå gå minst fire uker mellom dose en og to. 

Uke 34

Vi har nå tatt i bruk Spikewax fra Moderna som vaksine mot covid-19, både for dose en og dose to. Slik vil det også bli fremover.
Comirnaty fra Pfizer og Spikevax er svært like vaksiner basert på samme teknologi. Begge er mRNA-vaksine, og er like effektive, også mot Delta-varianten. Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine.
Resterende Pfizer-vaksine vi har er satt av til vaksinering av 16-17- åringer. Vi tar sikte på å starte vaksinering av disse så snart som mulig. I løpet av de to førstkommende ukene vil de kunne få første dose. Vi kommer med mer informasjon om hvordan man melder seg for vaksinering.
 


 

Uke 31:
Vi ligger an til å få 331 hetteglass i uke 31


Uke 30
Vi ligger an til å få 433 hetteglass i uke 30


Uke 29
I uke 29 fikk vi 264 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 28:
I uke 28 fikk vi 159 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 27
I uke 27 fikk vi 143 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 26
I uke 26 fikk vi 203 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 25
I uke 25 fikk vi 229 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 24
I uke 24 ligger det an til at vi får 600 dose 1, 301 doser går til gruppe 7, og 290 doser går til gruppe 8


Uke 23
Uke 23 er første uke med fordeling etter ny geografisk prioritering. Dette innebærer i praksis at fordelingen til den enkelte kommune i en tidsbegrenset periode vil være enten 35 prosent lavere, på samme nivå som før, eller 45 prosent høyere - målt mot en situasjon der alle kommuner ville ha mottatt doser utelukkende i henhold til befolkningstallet i aldersgruppen 18 år eller eldre (normalfordeling). Harstad må levere fra seg 35 prosent av vaksinene. I uke 23 får vi 1050 doser. 648 av disse brukes som andre dose, mens 402 vil bli gitt som første dose.


Uke 22
VI har fått 1704 doser med Pfizer-vaksine. Av disse blir 709 doser brukt til førstegangsvaksinering. Vi er forsatt i gruppe 65-69 år samt gruppen 55-64 med sykdom + etternølere som har registrert seg.


Uke 21
990 doser Pfizer, med stort sett dose to. Vi fortsetter dermed med alle som er registert per nå i helseboka i gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdom).


Uke 20
I uke 20 får vi 124 glass med Pfizer-vaksine, det er 744 doser. Nesten alle disse går til dose to. Med de resterende doser vaksineres etternølere i de første gruppene ned til 65 år, og vi tar også steget til gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdom). 


Uke 19
Vi får 120 glass i uke 19, det blir 720 doser av Pfizer-vaksine. Disse går til å vaksinere dose 1 og 2. 
Denne uken vil vi vaksinere ferdig de resterende som er registrert i Helseboka i aldersgruppen 65-69. Vi går så videre til innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdom (ikke høyrisiko).


Uke 18
I uke 18 får vi 852 doser med Pfizer-vaksine. Disse blir i all hovedsak brukt til å vaksinere aldersgruppen 65-69 år. 


Uke 17
I uke 17 får vi 145 glass - det vil si 870 doser Pfizervaksine. 


Uke 16 
Fra 19-23.04, får vi 134 glass med Pfizer-vaksine. Det er 804 doser.  Det betyr at vi vaksinerer onsdag-torsdag og fredag i Seljestadhallen med 252 doser hver dag i gjennomsnitt. 


Uke 15: 
I uke 15 får Harstad 142 glass med Pfizer-vaksine, noe som utgjør 852 doser. Slik det ligger an, blir det vaksinering onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. april. Det vil bli revaksinering i uke 21. ( mest sansynlig 26. - 28 mai)


Uke 14
I uke 14 skal det settes 744 doser Pfizer. Da starter vi vaksineringen i aldergruppen 65-74 år. Samtidig kaller vi inn personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Vaksinedatoene er onsdag 7. april, (dose 2 19. mai), torsdag 8. april (dose 2 20. mai) og fredag 9. april (dose 2 21. mai).


Uke 13
I påskeuka, den 30. og 31. mars, settes 396 doser med Pfizer-vaksine i Seljestadhallen. En rekke innbyggere i alderen 75 – 78 år samt de risikogruppe 1 i samme aldersgruppe er innkalt disse dagene.


Uke 12
400 skal vaksineres i uke 12. Etter en heftig innsats i uke 11, har over 1200  fått første og andre dose. Det betyr at kommunen er nå mer eller mindre ferdig med å vaksinere de over 80 år i Harstad. Det er enda noen igjen, men det kommer såpass mange vaksinedoser i uke 12, at vaksineringen av rundt 400 personer i aldersgruppen 75 – 80 år starter. Kommunen planlegger også å vaksinere de få over 80 år i Øyriket som ikke har kommet seg til Seljestadhallen. Det er vaksinen Pfizer som brukes. Vaksineringen kommer til å være i Seljestadhallen onsdag 24. og torsdag 25. mars for de som får SMS nå snart. Dose to er 6 uker senere (endret av FHI fra 3 uker).


Uke 11
Vi har fått 37 glass Pfizer-vaksine. Disse går til å vaksinere de over 80 år. Vi nærmer oss slutten av denne gruppen. Det avhenger av om det er mange over 80 som nå registrerer seg i helseboka etter i dag. 


Uke 10
Vi får 52 glass Pfizer-vaksine, noe som utgjør 312 doser. Litt over halvparten av dosene går til de som skal ha dose to denne uken. Resten går til vaksinering av de som er 80 år og over. Her vil noen doser gå til hjemmetjenesten som skal vaksinere noen hjemmeboende som ikke kan komme i Seljestadhallen.  For de som får dose 1, vil dose 2 bli i uke 13, som er påskeuka.


Uke 9
Vi får til sammen 50 glass med Pfizervaksine i uke 9. Det er til sammen 300 doser. Disse dosene blir brukt til andre gangs vaksinering. Dermed har vi ingen mulighet til å trekke ut noen nye personer på 80+ til vaksinering denne uka.


Uke 8
Foreløpig er vi forespeilet kun vaksine for 2. gangs vaksinering av de som fikk vaksine i uke 5. 


Uke 7
I  uke 7 får vi 58 glass (348 doser) med Pfizervaksine. Det fordeles til 2. gangs dose til omsorgsboliger og noen få helsepersonell, eldre i Seljestadhallen (80 år og over) og til helsepersonell.  


Uke 6
Vi fortsetter med vaksinering i Seljestadhallen i aldersgruppen 85+. Disse er allerede kontaktet, og har fått tidspunkt for oppmøte. VI vil i den forbindelse opplyse om at vi har tilgjengelig rullestoler og rullatorer i Seljestadhallen. Ellers så ber vi alle de over 75 år som ikke har registrert seg, enten gjøre det via kommunens hjemmeside - eller pandemitelefonen.
Antall vaksiner: 
Uke 6: Cirka 426 doser
Uke 7: Cirka 348 doser
Antallet inkluderer dose 1 og 2. 20 % av dosene går til fordeling til kritisk helsepersonell. Alle disse er Pfeizer sin mRNA vaksine.


Uke 5
Når vi nå starter med vaksinering, er det en del ting man kan gjøre for å få en best mulig opplevelse. 

 • Det er avsatt egne parkeringsplasser like ved Seljestadhallen til de som skal ta vaksine.
 • Ikke kom lenge før den oppsatte timen - kom 5 minutter før. 
 • Ha på klær som lett kan gjøre ene armen tilgjengelig for vaksinering. Ha t-skjorte innerst eller en singlet.
 • Ikke møte på tom mage - vi tåler vaksiner bedre når  vi har spist.
 • Man skal sitte til observasjon i 20 minutter før man kan forlate Seljestadhallen.

---

Første uken i februar starter Harstad kommune vaksinering av sine innbyggere mot covid-19 i Seljestadhallen. Vi får i kommende uke flere vaksinedoser enn først antatt. Vi skal i løpet av uka vaksinere ferdig alle beboerne på sykehjemmene med andre dose, og bruke resterende doser på et utvalg av innbyggere over 85 år som er registrert i helseboka via kommunens hjemmeside.

Vaksineringen vil skje i Seljestadhallen på torsdag og fredag. De som nå får tilbud om vaksine, mottar en SMS om oppmøtetidspunkt.  Rundt 150 personer vil få tilbud om vaksine denne uken. 

I SMS-en de mottar, er det en lenke som mottakeren må klikke på, slik at man selv kan bestille klokkeslett for time. Det vil også være noen oppfølgingsspørsmål i forbindelse med egen helse som de må svare på.

 • Vi ønsker at de møter så tett inntil timen som mulig for å ikke få opphopning av folk.
 • For de som bruker blodfortynnende medisiner så anbefales det at det tas etter vaksinering. Det vil si at de setter seg opp på time tidlig på dagen.
 • Hvis man ikke får til å bestille seg time, er det mulig å ringe pandemitelefonen, 415 71 800.
 • De som får time som har pårørende, bes- hvis mulig -  hjelpe sine å sette seg opp på time.

Til sammen er det i januar satt 526 vaksinedoser i regi av Harstad kommune, hvorav 107 er dose to.


Uke 4
Denne uken starter vi med å sette andre dose for de som fikk vaksinen først. I tillegg fortsetter vi med vaksinering i omsorgsboliger. Vi oppfordrer så mange som mulig til å registerer seg. Vi har ekstra bemanning på pandemitelefonen nå for de som trenger hjelp. 


Uke 3
Ved starten av uke tre har 7390 personer i Harstad registert seg for vaksinering i Helseboka. Denne uken får Harstad kommune 21 glass med vaksine. Vi starter denne uken med å vaksinere i omsorgsboliger. Vi skal også sende ut et brev til alle over 75 år med opplysninger om hvordan man registerer seg for vaksinering.


Uke 2
Vi har vaksinert 30 beboere på Slottet sykehjem og 19 på Bergsodden sykehjem. Vi er nå ferdig med vaksinasjon i sykehjemmene, men må påregne vaksinering der senere dersom vi får inn nye pasienter. Vaksinasjonen har gått knirkefritt og det meldes ikke om bivirkninger eller alvorlige reaksjoner. Det er ikke meldt noen nevneverdige bivirkninger fra forrige ukes vaksinering heller. Vi har startet vaksinering av helsepersonell i hht. retningslinjer fra FHI (inntil 20% av dosene). Totalt har vi satt 63 vaksiner i kommunal regi. Også UNN Harstad har startet vaksineringen av sine ansatte.Totalt ble det satt 226 vaksinedoser i Harstad i uke 2. Vi fikk startet opp en hjelpetelefon for registrering, og fikk hjulpet 180 personer med vaksineregistrering. 


Uke 1
Vaksinen ankom Harstad 5. januar. Det ble satt 115 doser av koronamedisinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer). Disse ble tilbydt beboere påsykehjemmene Kveldsol, Stangnes, Bergsodden og Bjarkøy, i henhold til prioriteringslisten til regjeringen.


Uke 52/2020
Utstyr for vaksinering ankommet.

► Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Informasjon om vaksineringen vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. Du kan lese mer om vaksinen her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

 

► Hvem skal vaksineres først

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år