► Slik melder du deg for vaksinering

Du må registrere deg i Helseboka for å si om du vil vaksinere deg eller ikke. Les dette før du starter:

 • Det er KUN lenken under - fra Harstad kommunes hjemmeside - som kan brukes. 
 • Det er kun personer over 18 år som skal registrere seg.
 • Du skal også melde at du IKKE ønsker å vaksinere deg, slik at vi har oversikt.
 • Du må svare på hvem som er din fastlege og noen spørsmål om din egen helse, slik at du havner på rett plass i vaksinekøen. Hopper du over å svare, kan du havne lenger bak i køen.
 • Informasjonen vil lagres i din personlige journal i Helseboka. Det vil senere kunne deles med din fastlege.
 • Du må vente en stund til du ser en endelig bekreftelse på timebestillingen. Vent med å lukke nettleseren eller gå ut av helseboka til du har fått synlig bekreftet time. 
 • Når du har registrert deg vil du få en bekreftelse på sms om at registreringen er mottatt.
 • Du logger ut ved å lukke nettleservinduet. Du vil bli bedt om å logge inn eller bruke pinkode neste gang.
 • Du kan be om at informasjonen slettes etter at vaksineringen er over. 
 • Det er rullestol og rullator på plass i Seljestadhallen - der vaksineringen for de fleste vil foregå.

Telefonhjelp

 • For de som ikke har mulighet til å registrere seg elektronisk, vil vi bistå via pandemitelefonen. Ring 415 71 800 og tast 2 når du blir bedt om å velge tjeneste.
 • VIKTIG: Før du ringer - ha klart personnummer og mobilnummer vi kan kobtakte deg på senere. Du må taste 2 når skal velge tjeneste.

► Slik får du time for vaksinering

Vi vaksinerer de prioriterte gruppene i det tempoet som vaksinen kommer til kommunen. 

Alle som har registrert seg vil bli varslet med en SMS når det åpnes for at du kan bestille time til vaksine. Dersom du har oppgitt mobiltelefonnummeret til en annen, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg når det kommer en SMS fra kommunen. 

Når du har mottatt SMS`en må du, enten selv eller ved hjelp av andre, logge deg inn på samme nettsted og bestille time. Vaksinen består av to doser, og du må bestille tid for begge dosene. Det vil bli kort varsel ved tildeling av time. Vaksinene har kort holdbarhet etter at de ble sendt fra de sentrale lagrene og det er derfor viktig at tildelte timer benyttes. Like før timen vil det ikke være mulig å endre denne.  

Digital timebestilling

For at vi skal få satt alle dosene er vi avhengig av at flest mulig bestiller time digitalt - gjør som følger:

De som er plukket ut får en sms som sier at de skal skrive seg opp på time ved å følge vedlagte lenke. Vi har korte frister, og dette må gjøres så raskt som mulig.
Viktig: Etter å ha satt seg opp på time via lenken -  og fått sms om at timen er registrert - MÅ MAN VENTE EN GOD STUND FØR NETTLESEREN LUKKES. Dette er fordi den bekreftende smsen sendes automatisk ut før timebestillingen er registrert i timeboken. Dermed risikerer man å møte opp - og ikke få vaksine, fordi timen ikke er registert, selv om man har fått SMS. 

Bortreist i uka du få tilbud om vaksine? Dette gjør du:

De som får tilbud om vaksine, men som ikke kan motta vaksinen den uken, må ringe pandemitelefonen (415 71 800) og gir beskjed om det slik at vi slipper å oppsøke dem. Slik kan vi også skrive dem opp på venteliste til når det passer å vaksineres.

Allerede fått vaksine hos kommunen eller andre steder (UNN/andre kommuner)

Har fått SMS om vaksinering: De som allerede er vaksinert men allikevel fått sms om å bestille time bes også om å ringe pandemitelefonen (415 71 800) for å gi beskjed om dette, slik at de ikke kommer på listen på nytt og vi slipper å oppsøke dem.
Har ikke fått SMS om vaksinering: Noen har allerede har fått vaksine (på sykehuset eller i andre kommuner) men ikke fått sms, bes om å gå inn i Helseboka og registrere seg på nytt og svare på tre enkle spørsmål: Ønsker du vaksine – NEI – er du sikker – JA – og svarer blant alternativene f.eks ‘fått annet sted’.

► Slik foregår vaksineringen

Når vi nå starter med vaksinering, er det en del ting man kan gjøre for å få en best mulig opplevelse. 

 • Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 
 • For de som bruker blodfortynnende medisiner så anbefales det at det tas etter vaksinering. Det vil si at de setter seg opp på time tidlig på dagen.
 • Ikke møte på tom mage - vi tåler vaksiner bedre når  vi har spist.
 • Ikke kom lenge før den oppsatte timen - kom 5 minutter før. 
 • Ha på klær som lett kan gjøre ene armen tilgjengelig for vaksinering. Ha t-skjorte innerst eller en singlet.
 • Det er avsatt egne parkeringsplasser like ved Seljestadhallen til de som skal ta vaksine.
 • Man skal sitte til observasjon i 20 minutter før man kan forlate Seljestadhallen.
 • Hvis man ikke får til å bestille seg time, er det mulig å ringe pandemitelefonen, 415 71 800.
 • De som får time som har pårørende, bes - hvis mulig -  hjelpe sine å sette seg opp på time.

► Vaksinetall

► Vaksinestatus i Harstad

Uke 17
I uke 17 får vi 145 glass - det vil si 870 doser Pfizervaksine. 


Uke 16 
Fra 19-23.04, får vi 134 glass med Pfizer-vaksine. Det er 804 doser.  Det betyr at vi vaksinerer onsdag-torsdag og fredag i Seljestadhallen med 252 doser hver dag i gjennomsnitt. 


Uke 15: 
I uke 15 får Harstad 142 glass med Pfizer-vaksine, noe som utgjør 852 doser. Slik det ligger an, blir det vaksinering onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. april. Det vil bli revaksinering i uke 21. ( mest sansynlig 26. - 28 mai)


Uke 14
I uke 14 skal det settes 744 doser Pfizer. Da starter vi vaksineringen i aldergruppen 65-74 år. Samtidig kaller vi inn personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Vaksinedatoene er onsdag 7. april, (dose 2 19. mai), torsdag 8. april (dose 2 20. mai) og fredag 9. april (dose 2 21. mai).


Uke 13
I påskeuka, den 30. og 31. mars, settes 396 doser med Pfizer-vaksine i Seljestadhallen. En rekke innbyggere i alderen 75 – 78 år samt de risikogruppe 1 i samme aldersgruppe er innkalt disse dagene.


Uke 12
400 skal vaksineres i uke 12. Etter en heftig innsats i uke 11, har over 1200  fått første og andre dose. Det betyr at kommunen er nå mer eller mindre ferdig med å vaksinere de over 80 år i Harstad. Det er enda noen igjen, men det kommer såpass mange vaksinedoser i uke 12, at vaksineringen av rundt 400 personer i aldersgruppen 75 – 80 år starter. Kommunen planlegger også å vaksinere de få over 80 år i Øyriket som ikke har kommet seg til Seljestadhallen. Det er vaksinen Pfizer som brukes. Vaksineringen kommer til å være i Seljestadhallen onsdag 24. og torsdag 25. mars for de som får SMS nå snart. Dose to er 6 uker senere (endret av FHI fra 3 uker).


Uke 11
Vi har fått 37 glass Pfizer-vaksine. Disse går til å vaksinere de over 80 år. Vi nærmer oss slutten av denne gruppen. Det avhenger av om det er mange over 80 som nå registrerer seg i helseboka etter i dag. 


Uke 10
Vi får 52 glass Pfizer-vaksine, noe som utgjør 312 doser. Litt over halvparten av dosene går til de som skal ha dose to denne uken. Resten går til vaksinering av de som er 80 år og over. Her vil noen doser gå til hjemmetjenesten som skal vaksinere noen hjemmeboende som ikke kan komme i Seljestadhallen.  For de som får dose 1, vil dose 2 bli i uke 13, som er påskeuka.


Uke 9
Vi får til sammen 50 glass med Pfizervaksine i uke 9. Det er til sammen 300 doser. Disse dosene blir brukt til andre gangs vaksinering. Dermed har vi ingen mulighet til å trekke ut noen nye personer på 80+ til vaksinering denne uka.


Uke 8
Foreløpig er vi forespeilet kun vaksine for 2. gangs vaksinering av de som fikk vaksine i uke 5. 


Uke 7
I  uke 7 får vi 58 glass (348 doser) med Pfizervaksine. Det fordeles til 2. gangs dose til omsorgsboliger og noen få helsepersonell, eldre i Seljestadhallen (80 år og over) og til helsepersonell.  


Uke 6
Vi fortsetter med vaksinering i Seljestadhallen i aldersgruppen 85+. Disse er allerede kontaktet, og har fått tidspunkt for oppmøte. VI vil i den forbindelse opplyse om at vi har tilgjengelig rullestoler og rullatorer i Seljestadhallen. Ellers så ber vi alle de over 75 år som ikke har registrert seg, enten gjøre det via kommunens hjemmeside - eller pandemitelefonen.
Antall vaksiner: 
Uke 6: Cirka 426 doser
Uke 7: Cirka 348 doser
Antallet inkluderer dose 1 og 2. 20 % av dosene går til fordeling til kritisk helsepersonell. Alle disse er Pfeizer sin mRNA vaksine.


Uke 5
Når vi nå starter med vaksinering, er det en del ting man kan gjøre for å få en best mulig opplevelse. 

 • Det er avsatt egne parkeringsplasser like ved Seljestadhallen til de som skal ta vaksine.
 • Ikke kom lenge før den oppsatte timen - kom 5 minutter før. 
 • Ha på klær som lett kan gjøre ene armen tilgjengelig for vaksinering. Ha t-skjorte innerst eller en singlet.
 • Ikke møte på tom mage - vi tåler vaksiner bedre når  vi har spist.
 • Man skal sitte til observasjon i 20 minutter før man kan forlate Seljestadhallen.

---

Første uken i februar starter Harstad kommune vaksinering av sine innbyggere mot covid-19 i Seljestadhallen. Vi får i kommende uke flere vaksinedoser enn først antatt. Vi skal i løpet av uka vaksinere ferdig alle beboerne på sykehjemmene med andre dose, og bruke resterende doser på et utvalg av innbyggere over 85 år som er registrert i helseboka via kommunens hjemmeside.

Vaksineringen vil skje i Seljestadhallen på torsdag og fredag. De som nå får tilbud om vaksine, mottar en SMS om oppmøtetidspunkt.  Rundt 150 personer vil få tilbud om vaksine denne uken. 

I SMS-en de mottar, er det en lenke som mottakeren må klikke på, slik at man selv kan bestille klokkeslett for time. Det vil også være noen oppfølgingsspørsmål i forbindelse med egen helse som de må svare på.

 • Vi ønsker at de møter så tett inntil timen som mulig for å ikke få opphopning av folk.
 • For de som bruker blodfortynnende medisiner så anbefales det at det tas etter vaksinering. Det vil si at de setter seg opp på time tidlig på dagen.
 • Hvis man ikke får til å bestille seg time, er det mulig å ringe pandemitelefonen, 415 71 800.
 • De som får time som har pårørende, bes- hvis mulig -  hjelpe sine å sette seg opp på time.

Til sammen er det i januar satt 526 vaksinedoser i regi av Harstad kommune, hvorav 107 er dose to.


Uke 4
Denne uken starter vi med å sette andre dose for de som fikk vaksinen først. I tillegg fortsetter vi med vaksinering i omsorgsboliger. Vi oppfordrer så mange som mulig til å registerer seg. Vi har ekstra bemanning på pandemitelefonen nå for de som trenger hjelp. 


Uke 3
Ved starten av uke tre har 7390 personer i Harstad registert seg for vaksinering i Helseboka. Denne uken får Harstad kommune 21 glass med vaksine. Vi starter denne uken med å vaksinere i omsorgsboliger. Vi skal også sende ut et brev til alle over 75 år med opplysninger om hvordan man registerer seg for vaksinering.


Uke 2
Vi har vaksinert 30 beboere på Slottet sykehjem og 19 på Bergsodden sykehjem. Vi er nå ferdig med vaksinasjon i sykehjemmene, men må påregne vaksinering der senere dersom vi får inn nye pasienter. Vaksinasjonen har gått knirkefritt og det meldes ikke om bivirkninger eller alvorlige reaksjoner. Det er ikke meldt noen nevneverdige bivirkninger fra forrige ukes vaksinering heller. Vi har startet vaksinering av helsepersonell i hht. retningslinjer fra FHI (inntil 20% av dosene). Totalt har vi satt 63 vaksiner i kommunal regi. Også UNN Harstad har startet vaksineringen av sine ansatte.Totalt ble det satt 226 vaksinedoser i Harstad i uke 2. Vi fikk startet opp en hjelpetelefon for registrering, og fikk hjulpet 180 personer med vaksineregistrering. 


Uke 1
Vaksinen ankom Harstad 5. januar. Det ble satt 115 doser av koronamedisinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer). Disse ble tilbydt beboere påsykehjemmene Kveldsol, Stangnes, Bergsodden og Bjarkøy, i henhold til prioriteringslisten til regjeringen.


Uke 52/2020
Utstyr for vaksinering ankommet.

► Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Informasjon om vaksineringen vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. Du kan lese mer om vaksinen her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

 

► Hvem skal vaksineres først

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.