► Slik melder du deg for vaksinering

Du må registrere deg i Helseboka for å si om du vil vaksinere deg eller ikke. Les dette før du starter:

 • Det er KUN lenken under - fra Harstad kommunes hjemmeside - som kan brukes. 
 • Det er kun personer over 18 år som skal registrere seg.
 • Du skal også melde at du IKKE ønsker å vaksinere deg, slik at vi har oversikt.
 • Du må svare på hvem som er din fastlege og noen spørsmål om din egen helse, slik at du havner på rett plass i vaksinekøen. Hopper du over å svare, kan du havne lenger bak i køen.
 • Informasjonen vil lagres i din personlige journal i Helseboka. Det vil senere kunne deles med din fastlege.
 • Når du har registrert deg vil du få en bekreftelse på sms om at registreringen er mottatt.
 • Du logger ut ved å lukke nettleservinduet. Du vil bli bedt om å logge inn eller bruke pinkode neste gang.
 • Du kan be om at informasjonen slettes etter at vaksineringen er over. 

Telefonhjelp

 • For de som ikke har mulighet til å registrere seg elektronisk, vil vi bistå via pandemitelefonen. Ring 415 71 800 og tast 2 når du blir bedt om å velge tjeneste.
 • VIKTIG: Før du ringer - ha klart personnummer og mobilnummer vi kan kobtakte deg på senere. Du må taste 2 når skal velge tjeneste.
---

► Vaksineringen i Harstad

Uke 2:
Vi har vaksinert 30 beboere på Slottet sykehjem og 19 på Bergsodden sykehjem. Vi er nå ferdig med vaksinasjon i sykehjemmene, men må påregne vaksinering der senere dersom vi får inn nye pasienter. Vaksinasjonen har gått knirkefritt og det meldes ikke om bivirkninger eller alvorlige reaksjoner. Det er ikke meldt noen nevneverdige bivirkninger fra forrige ukes vaksinering heller. Vi har startet vaksinering av helsepersonell i hht. retningslinjer fra FHI (inntil 20% av dosene).


Uke 1
Vaksinen ankom Harstad 5. januar. Det ble satt 115 doser av koronamedisinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer). Disse ble tilbydt beboere påsykehjemmene Kveldsol, Stangnes, Bergsodden og Bjarkøy, i henhold til prioriteringslisten til regjeringen.


Uke 52/2020
Utstyr for vaksinering ankommet.

► Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Vi planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefale vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Du kan lese mer om vaksinen her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

 

► Hvem skal vaksineres først

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.