► Siste nytt:

Harstad kommune åpner nå opp for vaksinering av barn og ungdommer med alvorlige sykdommer og medfødte syndromer i alderen 12 – 15 år. Les mer.

► BESTILL VAKSINETIME NÅR DET PASSER DEG

Nå kan du bestille time til koronavaksinering selv. 

Hvis man allerede er register i helseboka, så får man en SMS om at man kan bestille seg time, med direkte lenke til timeboka hvor man booker time. Samme lenke vil også bli lagt ut på denne siden. 

Hvis man ikke er registrert i helseboka får man ikke SMS. Da går man direkte til lenken for å bestille time. Du blir samtidig registrert i helseboka.

Gå hit for å bestille time

Når man har logget seg inn i helseboka, vil man kunne se alle timene til alle prioriteringsgruppene. Det er viktig at man ikke bestiller time før egen gruppe har sitt vaksineintervall. 

Følgende rekkefølge gjelder når man kan bestille seg time:

Alder 55 - 64 år: uke 24 – 26 (16.06 - 02.07.21)
Alder 45 - 54 år: uke 26 – 29 (01.07 - 23.07.21)
Alder 18 - 24 år: uke 29 -30 (20.07 - 30.07.21)
Alder 40 - 44 år: uke 29 -30 (20.07 - 30.07.21)
Alder 25 - 39 år: uke 30 – 32 (26.07 - 13.08.21)

Valg av time vil bli kontrollert. Har du time i en uke som ikke er i din alder, vil du bli etterpå bli avvist og vi setter deg opp på en ny time.

Når man er inne i helseboka, trykk på dato og tidspunkt for å komme videre. Alle som vaksineres skal ha to doser med 9 uker mellom dosene. Dersom du har problemer, kan du ringe pandemitelefonen på telefon 415 71 800. Merk - vi forventer stor pågang og ventetid. 

► Meld deg på tilkallingsliste hvis du kan ta vaksine på kort varsel

Noen ganger hender det at vi enkelte ikke dukker opp til sin vaksinetime etter at vi har klargjort vaksinedosen. Den må da settes i løpet av kort tid. Vi har nå opprettet en tilkallingsliste, der alle kan melde seg hvis de kan stille på svært kort varsel for vaksinering (30 minutter). Du kan da bli oppringt på kort varsel, og tilfredsstiller du helsekravene, kan du få dosen samme dag.

Hvis du er registert i helseboka, kan du sette deg på tilkallingslisten her.
Hvis du ikke er registrert i Helseboka, får du muligheten til å sette deg opp på tilkallingsliste når du registrerer deg her

► Bestill time for vaksinering

Vi vaksinerer de prioriterte gruppene i det tempoet som vaksinen kommer til kommunen. 

Alle som har registrert seg vil bli varslet med en SMS når det åpnes for at du kan bestille time til vaksine. Dersom du har oppgitt mobiltelefonnummeret til en annen, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg når det kommer en SMS fra kommunen. Fra 11. juni kan man selv bestille time i sitt aldersintervall. 

Vaksinen består av to doser, og du må bestille tid for begge dosene. Vaksinene har kort holdbarhet etter at de ble sendt fra de sentrale lagrene og det er derfor viktig at tildelte timer benyttes. Du kan endre timen digitalt inntil 24 timer før. Etter det, må du ta kontakt med pandemitelefonen for å endre time.

Digital timebestilling

For at vi skal få satt alle dosene er vi avhengig av at flest mulig bestiller time digitalt:

Etter å ha satt seg opp på time via lenken -  og fått sms om at timen er registrert - MÅ MAN VENTE EN GOD STUND FØR NETTLESEREN LUKKES. Dette er fordi den bekreftende smsen sendes automatisk ut før timebestillingen er registrert i timeboken. Dermed risikerer man å møte opp - og ikke få vaksine, fordi timen ikke er registert, selv om man har fått SMS. 

Du må registrere deg i Helseboka for å bestille time. Er du ikke registrert i helseboka, kan du gjøre det samtidig som du bestiller time.Les dette før du starter:

 • Det er KUN lenken under - fra Harstad kommunes hjemmeside - som kan brukes. 
 • Det er kun personer over 18 år som skal registrere seg.
 • Du nå gjerne melde at du IKKE ønsker å vaksinere deg, slik at vi har oversikt.
 • Du må svare på hvem som er din fastlege og noen spørsmål om din egen helse, slik at du havner på rett plass i vaksinekøen. Hopper du over å svare, kan du havne lenger bak i køen.
 • Informasjonen vil lagres i din personlige journal i Helseboka. Det vil senere kunne deles med din fastlege.
 • Du må vente en stund til du ser en endelig bekreftelse på timebestillingen. Vent med å lukke nettleseren eller gå ut av helseboka til du har fått synlig bekreftet time. 
 • Når du har registrert deg vil du få en bekreftelse på sms om at registreringen er mottatt.
 • Du logger ut ved å lukke nettleservinduet. Du vil bli bedt om å logge inn eller bruke pinkode neste gang.
 • Du kan be om at informasjonen slettes etter at vaksineringen er over. 

Telefonhjelp

 • For de som ikke har mulighet til å registrere seg elektronisk, vil vi bistå via pandemitelefonen. Ring 415 71 800 og tast 2 når du blir bedt om å velge tjeneste.
 • VIKTIG: Før du ringer - ha klart personnummer og mobilnummer vi kan kontakte deg på senere. Du må taste 2 når skal velge tjeneste.

► Endre timen for vaksinering?

De som har time, men ikke kan ta vaksinen, kan logge inn i helseboka via SMS-en du allerede har fått og kansellere timen senest et døgn før timen er satt opp. Du kan også bruke denne lenken: https://www.helseboka.app/login?clinicId=5269  Du kan også endre eller kansellere timen hvis du har lastet ned APPen til telefonen din.
Er det mindre enn 24 timer, ta kontakt med pandemitelefonen (415 71 800) og gi beskjed om det, slik at vi kan kalle inn noen andre. 

► Allerede fått vaksine hos kommunen eller andre steder (UNN/andre kommuner)?

Har fått SMS om vaksinering: De som allerede er vaksinert men allikevel fått sms om å bestille time bes også om å ringe pandemitelefonen (415 71 800) for å gi beskjed om dette, slik at de ikke kommer på listen på nytt og vi slipper å oppsøke dem.

Har ikke fått SMS om vaksinering: Noen har allerede har fått vaksine (på sykehuset eller i andre kommuner) men ikke fått sms, bes om å gå inn i Helseboka og registrere seg på nytt og svare på tre enkle spørsmål: Ønsker du vaksine – NEI – er du sikker – JA – og svarer blant alternativene f.eks ‘fått annet sted’.

► Slik foregår vaksineringen

 

Til og med uke 24 vil vaksineringen foregå i Seljestadhallen. Fra og med uke 25 vil den foregå i Harstadhallen. 

Når vi nå starter med vaksinering, er det en del ting man kan gjøre for å få en best mulig opplevelse. 

 • Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 
 • Avbestill timen din på samme måte som du fikk bestilt timen, og bestill deg en ny time når det blir aktuelt.
 • For de som bruker blodfortynnende medisiner så anbefales det at det tas etter vaksinering. Det vil si at de setter seg opp på time tidlig på dagen.
 • Det skal gå minimum 7 dager fra annen vaksinasjon til du får første dose av denne vaksinen.
 • Ikke møte på tom mage - vi tåler vaksiner bedre når  vi har spist.
 • Ikke kom lenge før den oppsatte timen - kom 5 minutter før. 
 • Ha på klær som lett kan gjøre ene armen tilgjengelig for vaksinering. Ha t-skjorte innerst eller en singlet.
 • Det er avsatt egne parkeringsplasser like ved hallen til de som skal ta vaksine.Vi oppfordrer til å gå, sykle eller bruke offentlig transport. Kommer du kjørende, er det innkjøring ved nordsiden. Parkering er gratis. Dersom du har vanskelig for å gå lange avstander, kan du kjøre helt frem og parkere ved inngangen.
 • Man skal sitte til observasjon i 20 minutter før man kan forlate Seljestadhallen/Harstadhallen.
 • Hvis man ikke får til å bestille seg time, er det mulig å ringe pandemitelefonen, 415 71 800.
 • De som får time som har pårørende, bes - hvis mulig -  hjelpe sine å sette seg opp på time.
 • Husk munnbind - dette tas på før du går inn i bygget.
 • Det er rullestol og rullator på plass i hallen - der vaksineringen for de fleste vil foregå.

► Når får jeg vaksine?

Vi har utarbeidet en vaksinekalender som viser når de forskjellige aldersgruppene kan forventes å vaksineres. 

VI har utarbeidet en vaksinekalender for Harstad kommune. Her er oversikten over når folk utenfor risikogruppene mellom 18 – 64 år i Harstad kan forventes å få sin første dose med vaksine.

Om beregningene

Tabellen er basert på antall registrerte i helseboka per starten av juni 2021, og det kan komme endringer. Vi har også gjort andre beregninger basert på innbyggertall. De viser at vi også da er ferdig med alle gruppene i uke 31. Dette er en uke etter det nasjonale vaksinescenarioet, som har beregnet av vi skal være ferdig vaksinert med dose 1 i uke 30. Tabellen er basert på at vi får de vaksinene vi er forespeilet og en vaksinasjonsoppslutning på 80 prosent av befolkningen.

Trenger over 80 prosent

Vi ønsker at flest mulig registrerer seg i Helseboka for vaksinering. Vi ser at for å nå 80 prosent dekningsgrad i Harstads befolkning, mangler vi enda et par tusen innbyggere over 18 år.

Nå kan du bestille innen vaksineintervallet din gruppe har

For å gjøre det lettere å tilpasse vaksinering til ferie og andre gjøremål, åpner vi for større fleksibilitet når man kan ta vaksinen. Mens vi til nå har gitt den enkelte et tidspunkt for vaksinen, kan hver og enkelt nå velge mellom flere tidspunkt for vaksinering. Det er da viktig at man ikke setter seg opp før vaksinestart for sin gruppe. Se vaksinekartet. Det vil bli kontrollert at ingen sniker i vaksinekøen. Vi håper dette gjør det enklere for flere å ta vaksinen på et passende tidspunkt, og at vi slipper så mange ombookinger.

Du kan kun bestille fra fredag 11. juni kl 1530. 

Gruppe

Alder

Uke 22

Uke 23

Uke 24

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

Uke 33

Gruppe 1-4

Over 65 år, og 18-64 i risikogruppe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 5

55-64 år i risikogruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 6

45-54 i risikogruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 7

18-44 i risikogruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 8

Friske 55-64
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 9

Friske 45-54
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 10a

Friske 18-24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 10b

Friske 40-44
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 11

Friske 25-39
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Vaksinetall

 

► Vaksinestatus i Harstad

Uke 31:
Vi ligger an til å få 331 hetteglass i uke 31


Uke 30
Vi ligger an til å få 433 hetteglass i uke 30


Uke 29
I uke 29 fikk vi 264 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 28:
I uke 28 fikk vi 159 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 27
I uke 27 fikk vi 143 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 26
I uke 26 fikk vi 203 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 25
I uke 25 fikk vi 229 hetteglass med Pfizer. Det er seks vaksiner i hvert glass. 


Uke 24
I uke 24 ligger det an til at vi får 600 dose 1, 301 doser går til gruppe 7, og 290 doser går til gruppe 8


Uke 23
Uke 23 er første uke med fordeling etter ny geografisk prioritering. Dette innebærer i praksis at fordelingen til den enkelte kommune i en tidsbegrenset periode vil være enten 35 prosent lavere, på samme nivå som før, eller 45 prosent høyere - målt mot en situasjon der alle kommuner ville ha mottatt doser utelukkende i henhold til befolkningstallet i aldersgruppen 18 år eller eldre (normalfordeling). Harstad må levere fra seg 35 prosent av vaksinene. I uke 23 får vi 1050 doser. 648 av disse brukes som andre dose, mens 402 vil bli gitt som første dose.


Uke 22
VI har fått 1704 doser med Pfizer-vaksine. Av disse blir 709 doser brukt til førstegangsvaksinering. Vi er forsatt i gruppe 65-69 år samt gruppen 55-64 med sykdom + etternølere som har registrert seg.


Uke 21
990 doser Pfizer, med stort sett dose to. Vi fortsetter dermed med alle som er registert per nå i helseboka i gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdom).


Uke 20
I uke 20 får vi 124 glass med Pfizer-vaksine, det er 744 doser. Nesten alle disse går til dose to. Med de resterende doser vaksineres etternølere i de første gruppene ned til 65 år, og vi tar også steget til gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdom). 


Uke 19
Vi får 120 glass i uke 19, det blir 720 doser av Pfizer-vaksine. Disse går til å vaksinere dose 1 og 2. 
Denne uken vil vi vaksinere ferdig de resterende som er registrert i Helseboka i aldersgruppen 65-69. Vi går så videre til innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdom (ikke høyrisiko).


Uke 18
I uke 18 får vi 852 doser med Pfizer-vaksine. Disse blir i all hovedsak brukt til å vaksinere aldersgruppen 65-69 år. 


Uke 17
I uke 17 får vi 145 glass - det vil si 870 doser Pfizervaksine. 


Uke 16 
Fra 19-23.04, får vi 134 glass med Pfizer-vaksine. Det er 804 doser.  Det betyr at vi vaksinerer onsdag-torsdag og fredag i Seljestadhallen med 252 doser hver dag i gjennomsnitt. 


Uke 15: 
I uke 15 får Harstad 142 glass med Pfizer-vaksine, noe som utgjør 852 doser. Slik det ligger an, blir det vaksinering onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. april. Det vil bli revaksinering i uke 21. ( mest sansynlig 26. - 28 mai)


Uke 14
I uke 14 skal det settes 744 doser Pfizer. Da starter vi vaksineringen i aldergruppen 65-74 år. Samtidig kaller vi inn personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Vaksinedatoene er onsdag 7. april, (dose 2 19. mai), torsdag 8. april (dose 2 20. mai) og fredag 9. april (dose 2 21. mai).


Uke 13
I påskeuka, den 30. og 31. mars, settes 396 doser med Pfizer-vaksine i Seljestadhallen. En rekke innbyggere i alderen 75 – 78 år samt de risikogruppe 1 i samme aldersgruppe er innkalt disse dagene.


Uke 12
400 skal vaksineres i uke 12. Etter en heftig innsats i uke 11, har over 1200  fått første og andre dose. Det betyr at kommunen er nå mer eller mindre ferdig med å vaksinere de over 80 år i Harstad. Det er enda noen igjen, men det kommer såpass mange vaksinedoser i uke 12, at vaksineringen av rundt 400 personer i aldersgruppen 75 – 80 år starter. Kommunen planlegger også å vaksinere de få over 80 år i Øyriket som ikke har kommet seg til Seljestadhallen. Det er vaksinen Pfizer som brukes. Vaksineringen kommer til å være i Seljestadhallen onsdag 24. og torsdag 25. mars for de som får SMS nå snart. Dose to er 6 uker senere (endret av FHI fra 3 uker).


Uke 11
Vi har fått 37 glass Pfizer-vaksine. Disse går til å vaksinere de over 80 år. Vi nærmer oss slutten av denne gruppen. Det avhenger av om det er mange over 80 som nå registrerer seg i helseboka etter i dag. 


Uke 10
Vi får 52 glass Pfizer-vaksine, noe som utgjør 312 doser. Litt over halvparten av dosene går til de som skal ha dose to denne uken. Resten går til vaksinering av de som er 80 år og over. Her vil noen doser gå til hjemmetjenesten som skal vaksinere noen hjemmeboende som ikke kan komme i Seljestadhallen.  For de som får dose 1, vil dose 2 bli i uke 13, som er påskeuka.


Uke 9
Vi får til sammen 50 glass med Pfizervaksine i uke 9. Det er til sammen 300 doser. Disse dosene blir brukt til andre gangs vaksinering. Dermed har vi ingen mulighet til å trekke ut noen nye personer på 80+ til vaksinering denne uka.


Uke 8
Foreløpig er vi forespeilet kun vaksine for 2. gangs vaksinering av de som fikk vaksine i uke 5. 


Uke 7
I  uke 7 får vi 58 glass (348 doser) med Pfizervaksine. Det fordeles til 2. gangs dose til omsorgsboliger og noen få helsepersonell, eldre i Seljestadhallen (80 år og over) og til helsepersonell.  


Uke 6
Vi fortsetter med vaksinering i Seljestadhallen i aldersgruppen 85+. Disse er allerede kontaktet, og har fått tidspunkt for oppmøte. VI vil i den forbindelse opplyse om at vi har tilgjengelig rullestoler og rullatorer i Seljestadhallen. Ellers så ber vi alle de over 75 år som ikke har registrert seg, enten gjøre det via kommunens hjemmeside - eller pandemitelefonen.
Antall vaksiner: 
Uke 6: Cirka 426 doser
Uke 7: Cirka 348 doser
Antallet inkluderer dose 1 og 2. 20 % av dosene går til fordeling til kritisk helsepersonell. Alle disse er Pfeizer sin mRNA vaksine.


Uke 5
Når vi nå starter med vaksinering, er det en del ting man kan gjøre for å få en best mulig opplevelse. 

 • Det er avsatt egne parkeringsplasser like ved Seljestadhallen til de som skal ta vaksine.
 • Ikke kom lenge før den oppsatte timen - kom 5 minutter før. 
 • Ha på klær som lett kan gjøre ene armen tilgjengelig for vaksinering. Ha t-skjorte innerst eller en singlet.
 • Ikke møte på tom mage - vi tåler vaksiner bedre når  vi har spist.
 • Man skal sitte til observasjon i 20 minutter før man kan forlate Seljestadhallen.

---

Første uken i februar starter Harstad kommune vaksinering av sine innbyggere mot covid-19 i Seljestadhallen. Vi får i kommende uke flere vaksinedoser enn først antatt. Vi skal i løpet av uka vaksinere ferdig alle beboerne på sykehjemmene med andre dose, og bruke resterende doser på et utvalg av innbyggere over 85 år som er registrert i helseboka via kommunens hjemmeside.

Vaksineringen vil skje i Seljestadhallen på torsdag og fredag. De som nå får tilbud om vaksine, mottar en SMS om oppmøtetidspunkt.  Rundt 150 personer vil få tilbud om vaksine denne uken. 

I SMS-en de mottar, er det en lenke som mottakeren må klikke på, slik at man selv kan bestille klokkeslett for time. Det vil også være noen oppfølgingsspørsmål i forbindelse med egen helse som de må svare på.

 • Vi ønsker at de møter så tett inntil timen som mulig for å ikke få opphopning av folk.
 • For de som bruker blodfortynnende medisiner så anbefales det at det tas etter vaksinering. Det vil si at de setter seg opp på time tidlig på dagen.
 • Hvis man ikke får til å bestille seg time, er det mulig å ringe pandemitelefonen, 415 71 800.
 • De som får time som har pårørende, bes- hvis mulig -  hjelpe sine å sette seg opp på time.

Til sammen er det i januar satt 526 vaksinedoser i regi av Harstad kommune, hvorav 107 er dose to.


Uke 4
Denne uken starter vi med å sette andre dose for de som fikk vaksinen først. I tillegg fortsetter vi med vaksinering i omsorgsboliger. Vi oppfordrer så mange som mulig til å registerer seg. Vi har ekstra bemanning på pandemitelefonen nå for de som trenger hjelp. 


Uke 3
Ved starten av uke tre har 7390 personer i Harstad registert seg for vaksinering i Helseboka. Denne uken får Harstad kommune 21 glass med vaksine. Vi starter denne uken med å vaksinere i omsorgsboliger. Vi skal også sende ut et brev til alle over 75 år med opplysninger om hvordan man registerer seg for vaksinering.


Uke 2
Vi har vaksinert 30 beboere på Slottet sykehjem og 19 på Bergsodden sykehjem. Vi er nå ferdig med vaksinasjon i sykehjemmene, men må påregne vaksinering der senere dersom vi får inn nye pasienter. Vaksinasjonen har gått knirkefritt og det meldes ikke om bivirkninger eller alvorlige reaksjoner. Det er ikke meldt noen nevneverdige bivirkninger fra forrige ukes vaksinering heller. Vi har startet vaksinering av helsepersonell i hht. retningslinjer fra FHI (inntil 20% av dosene). Totalt har vi satt 63 vaksiner i kommunal regi. Også UNN Harstad har startet vaksineringen av sine ansatte.Totalt ble det satt 226 vaksinedoser i Harstad i uke 2. Vi fikk startet opp en hjelpetelefon for registrering, og fikk hjulpet 180 personer med vaksineregistrering. 


Uke 1
Vaksinen ankom Harstad 5. januar. Det ble satt 115 doser av koronamedisinen Comirnaty (BioNTech og Pfizer). Disse ble tilbydt beboere påsykehjemmene Kveldsol, Stangnes, Bergsodden og Bjarkøy, i henhold til prioriteringslisten til regjeringen.


Uke 52/2020
Utstyr for vaksinering ankommet.

► Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Informasjon om vaksineringen vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. Du kan lese mer om vaksinen her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

 

► Hvem skal vaksineres først

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år