Det handler om å utvikle en kultur der kontinuerlig forbedring er en naturlig del av hverdagen. Vi ønsker at innbyggerne skal oppleve tilpassede tjenester av god kvalitet. Forbedringstankegangen må derfor prege hele organisasjonen i planarbeid, opplæring, rapportering, styring og daglig drift.

For å oppnå dette skal vi:

  • Involvere medarbeidere. Det er de som har erfaring fra egen arbeidshverdag.
  • Stille spørsmål med etablert praksis.
  • Forbedre arbeidsflyt ved bruk av utvalgte metoder og verktøy.
  • Involvere brukere/innbyggere. Hva er deres erfaring og forslag til forbedring?
  • Samarbeide på tvers av tjenesteområdene samt i møte med den enkelte mottaker av tjenesten.

 

Kontakt:

Har du spørsmål eller lurer på noe innen kontinuerlig forbedring? Ta kontakt. 

Monica Katrine Lindstrøm
Utviklingsveileder
Send e-post
Mobil 91194145