Med henvisning til forskrifter om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 4.februar 2004, § 8 fremgår:

”kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog med fylkesmannen og næringsorganisasjonene i jordbruket”

Harstad kommune har utarbeidet reviderte forslag til strategier og retningslinjer for SMIL/NMSK midler for perioden 2015 – 2018.

Harstad kommune sender herved forslaget på høring og høringsuttalelser sendes skriftlig til:

Harstad kommune, areal- og byggesaksavdelingen v/Per E. Karlsen
Asbjørn Selbanegate 9
9479 HARSTAD

Fristen er 1. juni 2015.

For spørsmål ta kontakt med Per Eldar Karlsen på tlf 77 02 67 57 eller e-post Per.Karlsen@harstad.kommune.no