Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
17. juni:

Følg møtet i formannskapet

Her kan du følge møtet fra kl 1200.

Grunnkompetanse

Du har som ansatt plikt til å handle dersom du opplever en undring eller bekymring for et barn/ungdom. Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet/unge/familien, eller i miljøet rundt, som skaper utfordring og kan ha innvirkning på barnet. Harstad kommune har utviklet en grunnkompetansepakke som hjelp i dette arbeidet. Kompetansepakken må sees i sammenheng med kommunens  BTI-veileder.

Lederansvar 

Kompetansepakken skal sørge for at ansatte har den kunnskap de trenger for å tidlig fange opp og gi hjelp til barn og unge som bekymrer. Videre skal den bidra til bedre samarbeid rundt og med utsatte barn og deres foresatte.

Kompetanseheving er et lederansvar og foregår både i den enkelte tjeneste- og på tverrfaglige samlinger for tjenester som jobber med barn og unge. 

Kjent for alle

Kompetansepakken er grunnleggende og det forutsettes at alle som jobber med barn og unge i Harstad kommune gjør seg kjent med den.  Det oppfordres til at alle gjennomgår grunnkompetansepakken. De ulike temaene kan jobbes med uavhengig av rekkefølge, og det anbefales å jobbe med temaene i personalgrupper. 

Nyansatte

«Praktisk bruk av BTI-veilederen» og kjennskap til meldeplikt og avvergingsplikt bør gjennomføres av alle og bør prioriteres når det kommer nyansatte.

Grunnkompetansepakken bygger på:

  • BTI-undersøkelsen som ble gjennomført av ansatte i Harstad januar 2023.
  • Nasjonale føringer « Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge» som har klare anbefalinger til kommunene og der målet er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge, med særlig fokus på de utsatte barna.
  • Kompetansekartleggingen (KOSIP) som ble gjennomført av ansatte i Harstad i august 2023 i forbindelse med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Ut fra dette har vi utarbeidet ulike moduler som kan benyttes i arbeidet med kompetanseutvikling i egen tjeneste. Det er ønskelig at alle ansatte skal ha kunnskap om grunnkompetansepakkens temaer.