Barnehagens særpreg:
Trygge og glade barn! Stabile, kreative og engasjerte voksne. Bruk av musikk, dans, drama, sang og spill. Eget kostymelager! Utemiljø gir utfordringer for kropp og sjel.

Åpningstid:
07.30 - 16.30

Antall plasser/alder:
58 plasser
0-6 år