Barnehagens særpreg:
Trygge og glade barn! Stabile, kreative og engasjerte voksne. Bruk av musikk, dans, drama, sang og spill. Eget kostymelager! 

Barnehagens uteareal totalrenoveres høsten 2021, med tidsriktige miljøtilpassede lekeapparater. Lekeplassen deles inn etter hovedtemaet vårt «Drama, sang og musikk», med egen scene, «orkester», foaje’ og backstage. I tillegg har  vi eventyrskog, sansehage, egen gapahuk med bålplass og akebakken «i farta». Barnehagens uteareal gir grovmotoriske utfordringer av høy kvalitet!

Åpningstid:
07.30 - 16.30

Antall plasser/alder:
58 plasser
0-6 år