Barnehagens særpreg:

Trygge og glade barn. Stabile, kreative og engasjerte personale. Gode vikarer. Egen kjøkkenassistent.

Hovedtema: «Drama, sang og musikk.»

Barnehagens uteareal er totalrenovert, med offisiell åpning juni 2022. Vi har miljøtilpassede, tidsriktige lekeapparater. Lekeplassen er inndelt etter barnehagens hovedtema, med egen scene, amfi, orkester, back stage og foaje’. I tillegg har vi eventyrskog, sansehage, egen gapahuk med bålplass, akebakken «i farta» og vårt spektakulære klatrestativ «Den store verden».

Månedsplan er inndelt i fire bolker, og temaene som er gjennom hele året:

  1. Drama, sang og musikk.
  2. Lek og psykososialt barnehagemiljø.
  3. Språk- og begrepsarbeid.
  4. Årets rytme.

Åpningstid:
07.30 – 16.30
Det er også mulighet for åpningstid fra 07.00- 16.00. Da gjøres egen avtale med barnehagen.

Antall plasser/alder/avdelinger:
58 plasser
0-6 år
4 avdelinger.

T