Dialogmøte
Fylkesrådet bestående av Kristina Hansen (Ap),  Bjørn Inge Mo (Ap), Karin Eriksen (Sp), Bjarne Rohde (SV), Anne Toril Eriksen Balto (Sp) møtte ordførerne Gunnar Wilhelmsen, Kari-Anne Opsal og Tom-Rune Eliseussen. Foto: Øivind Arvola

Ordfører Kari-Anne Opsal i Harstad har invitert fylkesrådet med den administrative ledelsen til felles samling, for å presentere byens utfordringer og potensial. Møtet ble gjennomføt mandag, med innlagt veiåpning av Rørbergveien

– Harstad er en utrolig spennende by, men mange prosjekter gående. Men vi trenger hjelp til å få realisert flere av de, og her ønsker vi dialog med fylkesrådet og fylkeskommunen, sa ordfører Opsal i sin åpningsinnledning.

Ordføreren nevnte flere prosjekter hvor de ønsket dialog med fylkesrådet. Både for å få realisert de allerede finansierte studentboligene som er planlagt i Harstad, gang- og sykkelveier, rassikring og dialog og bistand til å øke bo- og bli-lyst for å få flere utflyttede unge til å flytte tilbake.

– Akkurat det er noe jeg som fylkesrådsleder er veldig opptatt av - bo og bli-lyst for unge i vårt fylke. Og dette er ikke noe fylkeskommunen kan gjøre alene, men må ha hjelp til fra alle kommunene. Boligpolitikk er svært viktig i vår region, og Husbanken må revitaliseres slik at man kan få finansiert boliger utenfor de største pressområdene i byene, sa fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

Til stede var også  ordfører Tom-Rune Eliseussen i Senja og ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Tromsø. De tre bykommunene utgjør nesten 50 prosent av innbyggertallet i Troms og Finnmark. De har et eget dialogforum for å møtes og drøfte mulighetsrom hvor de kan jobbe med felles front mot nasjonale myndigheter.

I løpet av møtet ble også ung-satsingen til Harstad kommune presentert, FUNG-prosjektet fra Festspillene fikk også vise seg. Det var også satt av god tid til en dialog rundt næring og utdanning.