I 2018 skrev kommunen kontrakt med entreprenør Brødrene Killi AS om å bygge en 850 meter lang og belyst gang- og sykkelvei, samt fem kollektivholdeplasser, hvorav to med leskur og sanntid, i den kommunale Rødbergveien. Rådgiver for alle fag har vært Hinnstein AS. Samtidig har vi delvis oppgradert kjøreveien, samt vann og avløp og fikset overvannsproblematikk. Det er blitt veldig flott, og det var en stolt gjeng som var til stede da veiprosjektet ble åpnet.

– I dag markerer vi at flere unge har fått en trygg skolevei. Vi markerer også at to års byggetid er over og at gang- og sykkelvei Rødbergveien med busstopp endelig står ferdig. Harstad ble i januar godkjent som en trafikksikker kommune. Vi har forpliktet oss til å jobbe aktivt med å gjøre det tryggere å ferdes i trafikken. Gang og sykkelvei i Rødbergveien har lenge vært prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. Gjennom Harstadpakken har vi endelig fått gjort noe med denne utfordringa for myke trafikanter, for skoleunger. I tillegg kommer det at jo flere barn som får lov til å gå til skolen, jo færre biler blir det på skoleveien, slik blir det enda tryggere, sa ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal.

– Mange fortjener en tryggere skolevei, og denne gangen er det Rødbergveien som får gleden av en ny gang- og sykkelvei, nytt busstur og sanntidssystem. Forbi dette stedet går det tungtrafikk, det er boliger og det er skolevei for barn. Derfor er det viktig for samfunnet å sørge for at det blir økt trygghet for alle trafikanter, ikke minst for de små, sa fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, da hun fikk æren av å åpne den nye veien.