Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Enhet for integrering

Oppgavene til enheten inkluderer

 • Tildeling/hjelp til anskaffelse av bolig, samt bosetting og etablering av nyankomne
     flyktninger.
 • Hjelp til godkjenning av kompetanse.
 • Forvaltning av kommunens introduksjonsordning og ny integreringslov.
 • Helsetjenester for nyankomne flyktninger.
 • Voksenopplæring for nyankomne flyktninger og andre innvandrere i kommunen.
 • Utarbeiding og oppfølging av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med
     skoleverk og NAV.
 • Tilrettelegging av møteplasser mellom flyktninger og lokalbefolkning i samarbeid med
  Etat kultur og frivillige aktører.
 • Samarbeid med skoler, lag og organisasjoner for å motvirke fremmedfrykt og diskriminering.

Enheten ledes av Maria Bøgeberg, maria.bogeberg@oppvekst.harstad.kommune.no , mobil 99 35 70 99