Kontaktinformasjon

Adresse: Bergsodden 21, 9403 Harstad
Hovednummer, tlf. 770 27 330

Avdelingsleder  avd. somatisk Elin Vang, tlf. 770 27 335      
elin.vang@harstad.kommune.no 

Avdelingsleder avd.demens Lene Hansen, tlf. 770 27 368      
lene.hansen@harstad.kommune.no

Driftskoordinator Trude L. Moe, tlf. 770 27 348      
trude.moe@harstad.kommune.no

Kulturarbeider Elina Plucker, tlf. 770 27 385
elina.plucker@harstad.kommune.no

Ansvarsvakt bogruppe Ervik, tlf. 770 27 341

Ansvarsvakt bogruppe Vågen, tlf. 770 27 351

Ansvarsvakt bogruppe Hagan, tlf. 770 27 361

Ansvarsvakt natt, tlf. 770 27 371

Lokaler

Sykehjemmet gir bo, helse og omsorgstilbud til 72 personer. Bogruppene er organisert i 3 enheter, Ervik( 1 etg. vest), Hagan (1 etg øst)og Vågen (2 etg.). Hver bogruppe (24 personer) er inndelt i 3 fløyer hvor det i hver bor 8 personer som deler kjøkken/spisestue og dagligstue. Sykehjemmet har i tillegg store fellesareal tilrettelagt for sosiale sammenkomster for hele sykehjemmet.

Alle pasientrom er tilrettelagt ift. følgende:
• Tak heis (fra seng til bad)
• Store tilrettelagte bad med dusj
• Spesialgulvbelegg (ekstra tykkelse) som skal redusere eventuelle konsekvenser ved fall
• Hotell lås, kan individuelt tilpasses åpen/stengt. Fra pasientrom er dør alltid åpen ut til korridor/fellesareal.

Dersom det er mulig vil du bli kontaktet av avdelingen for å avtale tid, svare på spørsmål, gi nødvendig informasjon om praktiske forhold.

bergsodden beliggenhet.png

Lege/tannlege/servicetilbud

Sykehjemmet har følgende legeordning:
Ervik: tilsynsleger fra Vågsfjorden legesenter
Hagan: tilsynsleger fra Sjøkanten legesenter
Vågen: tilsynsleger fra Vågsfjorden legesenter

Årlig tannhelsetilsyn av tannlege/tannpleier + ved behov.
Vaksiner: Samtlige pasienter får tilbud om influensavaksine.

Frisør og fotpleie

Vi har egen frisørsalong som er åpen en-to ganger pr uke. Ønske om time formidles gjennom ansatte eller man kan ringe direkte på tlf. 77076780.
Fotpleier bestilles etter behov.

 

Ergoterapi og fysioterapi

Fysioterapi og ergoterapi formidles ved henvisning.

Livsgledehjem

Vi følger føringene fra den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Vi ble første gang i 2017, og resertifisert i april 2018. Vi vil resertifiseres årlig etter dette. Et Livsgledehjem skal ha et system som ivaretar ni livsgledekriterier. Dette bidrar til en personsentrert omsorg, der målet er å ivareta hver beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. I forbindelse med dette, vil vi be om hjelp til å kartlegge livshistorien til våre beboere. Mer informasjon gis på innkomstsamtalen.

Virksomheten skal:

 • Legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner
 • Legge til rette for at beboeren kommer ut i frisk luft minst en gang pr uke
 • Legge til rette for kontakt med dyr
 • Legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
 • Legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen
 • Legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet
 • Trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen
 • Legge til rette for god kommunikasjon med pårørende
 • Sørge for alle ansatte vet om sertifiseringsordningen, og hva den innebærer

Pårørende og frivillige er i tillegg til våre ansatte viktige i livsgledearbeidet. Pårørende som ønsker å bidra med noe i forhold til livsglede for våre beboere, er hjertelig velkommen til det.

Mer informasjon om sertifiseringsordningen: http://livsgledeforeldre.no

Arrangementer og aktiviteter

Sykehjemmet har tilsatt egen kulturarbeider. Stillingen har som formål å bringe sang, musikk og kulturaktiviteter inn i sykehjemmet. Stillingen skal bidra til at kultur og aktivitet blir en naturlig del av hverdagen, dette for å sikre en god og meningsfull hverdag. Kulturarbeiderstillingen vil ivareta:
• Ansvarlig for å lage ukeplan, månedsplan, halvårsplaner for all kulturaktivitet

Eksempler på type aktiviteter det legges opp til:

 • tilrettelagt trim/bevegelsesaktivitet (ute/inne)
 • kulturopplevelser
 • andakt i tilrettelagte lokaler
 • diverse utflukter
 • Røde Kors Besøkstjeneste
 • Vårfest / Julefest
 • bingo
 • aktiviteter i regi av den «kulturelle spaserstokken»

Informasjon om aktiviteter:
Informasjon om aktiviteter vil henges opp på informasjonstavler ved hver bogruppe. Vi har også egen facebook-side der informasjon legges ut.

Katt:
Vi gjør oppmerksom på at sykehjemmet har egen katt. Den oppholder seg på Ervik, fløy C, samt ute.

Praktisk informasjon

Klær

Ta med klær i henhold til behovet. Klær bør være mest mulig lettstelt og må tåle maskinvask på 40
grader. Det er viktig å bemerke at kommunen ikke kan ta ansvar for klær som ikke tåler 40 grader.
Alle klær og personlige eiendeler må merkes på forhånd. Vi har eget merkesystem, ta kontakt med vårt vaskeri i 1. etg. Nummer utleveres ved henvendelse til vårt vaskeri.

Måltider og ernæring

Vi har stort fokus på ernæring, og vet at sykdom og høy alder gir større risiko for underernæring. Vi vil derfor gjennomføre en ernæringskartlegging ved innkomst, som evalueres jevnlig. Dersom beboer har risiko for underernæring, eller er underernært, settes tiltak inn i samråd med lege. Måltider tilpasses beboernes personlige behov. Vi har tilbud om mat og drikke hele døgnet. Våre faste fellesmåltider:

Frokost: fra kl 07.30
Lunsj fra kl 12.30
Middag fra kl 15.30
Ettermiddagskaffe fra kl. 17.00
Kveldsmat fra kl. 19.30

Beboerrom

Store rom på 42,7 m2. Mulighet for TV (forutsetter at du har med egen tv/dekoder). Trådløst internett er tilgjengelig. Det er ikke telefon på rommet, mobiltelefon må ordnes av den enkelte.
Stort bad med egen dusj og toalett. Rommet er møblert med sykeseng, nattbord, 2 stoler, bord samt 3 stk. skap. Vi ivaretar renhold av møblementet, dersom man ønsker annet personlig inventar, må du selv/pårørende sørge for renhold av dette. Gardiner i moderne farger og design. I den grad at gardiner ikke ønskes brukt (spesielle hensyn) må andre gardiner være av flammehemmende stoff (dokumentasjon må fremlegges). Dette må ordnes av beboer/pårørende. Dører fra beboerrom i 1. etg. har utgang til veranda – deles med nabobeboer. Beboerrom i 2 etg. har ikke egen veranda (kun veranda fra fellesrom). På grunn av at vegger er i gipsmateriale må bilder/annet som skal henges opp ordnes fra egen skinne (3 m lengde). Det er montert hylle på vegg som også kan brukes. Alle beboerrom er tilkoblet sykehjemmets sykesignalanlegg. Vi gjør oppmerksom på at løse tepper ikke er ønskelig, med tanke på forebygging av fall og renhold.

Personlige artikler

Dersom beboer ønsker såper, shampo, tannbørste/tannkrem eller fuktighetskrem ut over det vi kan tilby, må beboer koste dette selv.

Post

Beboer, pårørende eller verge må sørge for omadressering av post, dersom post ikke skal leveres til beboer, samt flyttemelding til Folkeregisteret.

Besøk

Vi har ingen fast besøkstid, og håper at familie og venner besøker våre beboere ofte. Det er ønskelig at besøkende tar hensyn til døgnrytme og rutiner. i avdelingen, og beboers helse og døgnrytme. Det forventes at besøkende som hovedregel avslutter sitt besøk når beboer har gått til ro for kvelden. Besøkende oppfordres til å benytte anledningen til en tur ut sammen med beboeren, eller å bruke våre fellesområder slik at dere får mulighet til å se «andre vegger». Dersom dere ønsker å være i avdelingens oppholdsstue-/kjøkken, ber vi dere om å ta hensyn til de øvrige beboerne. Vi erfarer at besøk kan skape uro på noen avdelinger, og håper besøkende vil ha forståelse med at vi kan be dere om å oppholde dere på beboers rom i slike tilfeller. På skjermet avdeling erfarer vi at med-beboerne har det best dersom besøkende oppholder seg på beboers rom, og holder støynivået nede.

Fra kl. 15.30 er hovedinngangen stengt. Pårørende kan da benytte nøkkelkort som utstedes av innkomst, eller ringe på til den avdeling de skal til.  Vi vil da åpne døren så fort som mulig.

Velferdsteknologi og varslingssystemer

 • Spesialgulvbelegg (ekstra tykkelse) som skal redusere eventuelle konsekvenser ved fall.
 • Hotell lås, kan individuelt tilpasses åpen/stengt. Fra pasientrom er dør alltid åpen ut til korridor/fellesareal
 • Passeringsalarm brukes som fallforebyggende tiltak.
 • Adgangskontroll
 • Vannbåren varme
 • Trådløs smykkealarm

Alle varslingssystemer skal være i henhold til Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4a.

Telefon, tv og internett

Mulighet for TV (forutsetter at du har med egen tv/dekoder). Trådløst internett er tilgjengelig. Det er ikke telefon på rommet, mobiltelefon må ordnes av den enkelte.

Forsikring

Har du fått innvilget korttidsplass eller avlastningsplass, gjelder egen hjemme forsikring. Vi vil oppfordre personer med langtidsplass å tegne egen innboforsikring. Husk å melde adresseforandring hvis du har langtidsplass.

Røyking «og bruk av levende lys"

Bergsodden sykehjem har vedtatt at vi har «Røykfritt område». Vi håper alle tar hensyn og følger opp i forhold til dette.

Røyking er ikke tillatt inne på sykehjemmet (vedtak Brannvernleder sept. 2014). Begrunnelse: Røyking inne på sykehjemmet er vurdert til å representere en vesentlig risiko i forhold til brann. Røyking innendørs innebærer risiko ift. ansattes arbeidsmiljø, i tillegg oppstår det fare for at ikke-røykende beboere blir plaget av luft som siver ut i korridor/fellesrom. Av brannvern-messige årsaker forutsettes det at beboer som røyker må gjøre dette på avtalt plass på utsiden av bygget. Røykeavfall skal håndteres som brannfarlig avfall, og derfor legges i egen spesialdunk. Det er viktig at sykehjemmet har oversikt over hvem som røyker slik at vi kan være behjelpelig med at gjeldene regler kan følges opp. For beboere som ikke selv kan administrere alle gjøremål ift. røyking SKAL det avtales hvordan røyking skal skje, hvilken hjelp som er påkrevet, hvem som skal hjelpe, tilsyn under røyking, bruk av hjelpemidler/røykeforkle. Tiltak ift. dette skal journalføres i tiltaksplan/Profil.

Det er heller ikke lov å bruke levende lys på sykehjemmet.

Bildebruk

Det blir tatt en del bilder i forbindelse med aktiviteter hos oss. Vi mener at dette styrker fellesskapet og gir mulighet for å gjenoppleve gode minner. Enkelte bilder vil også deles på vår hjemmeside på facebook, samt på tilstelninger som f.eks. julebord. Vi håper dere opplever dette som positivt, og vil be om deres samtykke på eget skjema ved innkomst.

Økonomi

Dersom du synes det er vanskelig å ta hånd om egne penger, kan du gi fullmakter eller få oppnevnt verge.
Personlige toalettsaker, klær og øvrige personlige eiendeler må beboer selv betale. Reise til eller fra institusjonen i forbindelse med innskriving eller utskriving, må du også betale
selv (gjelder ikke ved avlastningsopphold).

Elever, studenter og personer i arbeidspraksis/språkpraksis

Vi samarbeider med universitet og videregående skole, og har studenter og elever i praksis jevnlig. Vi er også en lærebedrift for utdanning av helsefagarbeidere. Ut over dette har vi også samarbeid med INKO og NAV, og tilbyr praksisplasser for personer med behov for arbeidspraksis og/eller språkpraksis. Det innebærer at du som beboer og pårørende vil møte både studenter og elever hos oss.

Minnealbum

Vi har erfart at et minnealbum kan hjelpe oss å bli bedre kjent med beboerne. Dette er også et godt hjelpemiddel ved kognitiv svikt. Vi har derfor et ønske om at hver beboer har et minnealbum med bilder og litt historie. Gjerne med tidsperspektiv fra barn til voksen. Vi mener at det kan hjelpe beboeren å holde fast på deler av sitt liv og sin identitet. Minner og bilder gir oss et godt utgangspunkt for samtaler om det levde livet, og viktige hendelser i beboer sitt liv. Vi har også erfart at mange pårørende som er på besøk, har brukt minnealbum som utgangspunkt for samtale.

Minnealbum kan enkelt lages ved bruk av en ringperm med plast mapper eller laminerte ark. Det er en fordel at bilder har god størrelse, og at det er bildetekst/forklaring under hvert bilde. Pårørende kan også vurdere Min Memoria, som er en applikasjon til nettbrett, som vil ha samme funksjon som et minnealbum. Dette forutsetter at beboer har nettbrett selv, og tilgang til internett. Vi gjør oppmerksom på at Min Memoria har en årsavgift for bruk.
Mer informasjon om Min Memoria: http://minmemoria.no/

Blomster og parfyme

Vi gjør oppmerksom på at en del ansatte samt beboere, har allergi for noen typer blomster. Spesielt kjenner vi til at svibel og julestjerne fremkaller allergi hos mange. En del har også allergi for parfyme, og vi ber derfor om at besøkende hvis mulig unngår bruk av parfyme.

Dyr

Vi gjør oppmerksom på at sykehjemmet har egen katt. Den oppholder seg på Ervik, fløy C, samt ute.
Mange setter stor pris på kontakt med dyr, og dette bringer ofte fram gode minner. Vi har jevnlig besøk av hunder hos oss, og har også avtale med besøksgård. Besøkende kan gjerne ta med dyr etter avtale med personalet.

Primær- og sekundærkontakt

I Harstad kommune skal pleien i heldøgns omsorg organiseres etter primærsykepleieprinsippet. Dette skal sikre at:

 • Pasienten/beboer får kontinuerlig oppfølging og helsehjelp av god kvalitet.

 • Pasienten/beboer får oppfylt sine rettigheter overfor helsetjenesten.

 • Tillitsforholdet mellom pasient/beboer og personalet fremmes.

 • Respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd blir ivaretatt (Pasientrettighetsloven § 1-1).

Dette innebærer at alle pasienter/beboere ved innkomst skal få oppnevnt en egen primærkontakt, som er hoved-kontaktperson for beboer og pårørende. Det vil også oppnevnes en sekundærkontakt, for å sikre bærekraftighet ved fravær. Primærkontakten skal som hovedregel være en sykepleier eller vernepleier. Sekundærkontakten skal som hovedregel være helsefagarbeider.

Primær- og sekundærkontakten har hovedansvar for å innkalle til primærsamtaler med beboer og pårørendesamtaler, samt innkomstsamtale avtales de første 14 dager fra innkomst.

Hjelp oss å bli bedre

Vi ønsker tilbakemeldinger fra beboere og pårørende, både dersom dere er fornøyde eller misfornøyde. Ta kontakt med primærkontakt eller en leder for å gi tilbakemeldinger. Vi har også bruker- og pårørendeundersøkelser ca. hvert andre år, i samarbeid med andre sykehjem og bosenter. Dere oppfordres til å besvare disse, for å gi oss innspill som vi kan bruke for å gi enda bedre tjenester.

Klage på service/tjeneste/ansatte

Du som søker eller din nærmeste pårørende / verge / fullmektig kan klage dersom du opplever kritikkverdige forhold med ansatt eller ikke er fornøyd tjenesten som utøves. Vi setter pris på at dere i forkant av en klage, forsøker å løse utfordringene sammen med avdelingsleder.

Klagen kan du registrere elektronisk på kommunens hjemmeside. Under Selvbetjening velges Serviceklage. Du kan også ta kontakt med ansatt/leder som hjelper til med å nedtegne klagen. Du kan lese mer i Klageprosedyren.

Tjenestebeskrivelse for sykehjem

her finner du tjenestebeskrivelsene for sykehjemmene i Harstad: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok01145.htm