På Bergsodden sykehjem utprøves nå en ny organisering der man innenfor de eksisterende økonomiske rammene etablerer en egen forpleiningstjeneste. Dette gjør at helsepersonell kan konsentrere seg om oppgaver knyttet til pleie og omsorg. Målet er å utnytte tilgjengelige ressurser på en best mulig måte, samt sikre at beboernes behov blir godt ivaretatt.

Tjenestekvalitet og kompetansemobilisering på Bergsodden sykehjem from Harstad kommune on Vimeo.

Smartere og mer effektivt
Prosjektleder Regina Aba har jobbet med prosjektet «tjenestekvalitet og kompetansemobilisering» ved sykehjemmet. Det er et pilotprosjekt der det ses på smartere og mer effektive måter å drive et sykehjem på - innenfor de økonomiske rammene man allerede har. 

Regina Aba_250x171[1].jpg

Bedre tjenester
Målet med prosjektet er en bedre pasientopplevelse, økt tjenestekvalitet, mer attraktiv arbeidsplass samt økt kompetanse på mat og ernæring. 

- Så langt er erfaringene gode. Vi har etablert en tjeneste med egne fagfolk som tar seg av forpleining og serviceoppgaver som helsepersonell tidligere gjorde. Dette er oppgaver som ikke er direkte helserelatert, og blir bedre utført av dedikerte fagfolk. Dermed er det frigitt mer tid til sykepleiere og fagarbeidere som kan gjøre direkte pasientrettede oppgaver og samtaler, sier prosjektleder Regina Aba.

Gode effekter
Sykehjemmet har like mange ansatte som før, men noen av de ansatte er flyttet over til den nye tjenesten, i samarbeide med de ansatte selv og tillitsvalgte. De som har fått nye arbeidsoppgaver er ansatte som ikke er i utdanningsforløp eller har planer for å ta en utdannelse innen helse og omsorg. Den nye tjenesten er lagt under bygg og eiendom, avdeling for renhold og facility services. Formålet med denne løsningen er å skape et tydelig skille på oppgavefordelingen, samt sikre en mer effektiv drift av denne tjenesten. 

- Samlet sett har dette gitt gode effekter, sier Aba, og ramser opp:

Bedre pasientopplevelse gir 

 • bedre tid til pasientrettet oppgaver og til samtaler
 • bedre tid til pårørendesamtale
 • mer fornøyde beboere
 • økt fokus på oppgaver knyttet til pasientoppfølging
 • mer tid til ledere
 • mer tid til sykepleiere/fagarbeidere til pleieoppgaver, og betyr rett kompetanse på rett tid

Økt tjenestekvalitet gir 

 • bedre kvalitet og tid til dokumentasjon
 • bedre observasjoner som fører til raskt tiltak
 • bedre tid til å gjennomføre aktiviteter sammen med beboerne

Økt kompetanse på mat og ernæring gir 

 • bedre forpleining
 • god oversikt og bedre kontroll på matsvinn, matsikkerhet og mathygiene

- Samlet sett tror vi dette er en smartere, og bedre måte å drive et sykehjem på, der vi utnytter tilgjengelige ressurser på en best mulig måte, samt sikre at beboernes behov blir godt ivaretatt, avslutter Aba.