Barnehagens særpreg
Skape gode barndomsminner i trygge og inspirerende omgivelser. Gi de minste barna en myk start på barnehagetilværelsen.

Satsningsområde
Språkstimulering og matematisk trening.

Åpningstider: 07.30-16.30

Antall plasser/alder:
8 plasser, 0-3 år