Økonomiutvalgets neste møte er satt til 18.november 08.30-10.00 i Formannskapssalen.

Saken skal behandles i flere utvalg, og formannskapet skal gi sin innstilling til 25.november til Kommunestyret.

Formannskapets innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og sluttbehandling er i Kommunestyret 18.desember.