​Harstad kommune skal modernisere servicetorget som ligger i rådhus 1a. Målet er å kunne tilby et moderne servicetorg der vi også har plass til digital veiledning via publikumsmaskiner, i et universelt utformet miljø. 

Prosjektet er i startfasen, og gruppen som skal utarbeide det nye servicetorget, ønsker nå innspill fra både ansatte i kommunen og innbyggere. 

Målet er å ha en fremtidsrettet og fleksibelt servicetorg på plass i løpet av 2019. 

Direkte tilbakemelding

Fra nå av vil Monica Lindstrøm være på plass i servicetorget og ta kontakt med besøkende for å høre hva de mener er viktig for dem. Så hvis du har et ærend i Servicetorget, kan du bli spurt om dine råd til oss. 

Vi tar imot skriftlige innspill via denne lenken.