13. mars stengte barnehagene i Harstad for å begrense spredningen av Covid-19-viruset. På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram, vurderer Harstad kommune at det er trygt å gjenåpne barnehagene 20. april, slik regjeringen har besluttet. Det er ingen kjent intern smitte i Harstad og kommunene rundt. Harstad er dermed fortsatt i fase 1 – den mildeste fasen av covid-19-epedemien, der det kun har vært importtilfeller og lite smitte videre. Alle smittetilfellene har vært sporbar til utlandet eller utenfor vår region.

Planlagt åpning

Våre ansatte i barnehagesektoren har denne uken forberedt gjenåpningen, og den enkelte barnehage har nå en god plan på hvordan den kan åpne slik at det vil være trygt for både ansatte og barn å være sammen. Våre ansatte skal klare å gi barna gode betingelser for lek og omsorg, samtidig som barnehagen tar nødvendige hensyn for å hindre smittespredning.

Smittevern

Onsdag kom smittevernveilederen fra helsemyndighetene. Denne inneholder klare råd, anbefalinger og sjekklister som våre ansatte skal følge. Vi kommer til å ha små grupper, rutiner for god hygiene og fysisk kontakt, mer utetid og vi vil tilrettelegge for barn og voksne i risikogrupper. Alle barn, ansatte og foresatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen.
Veilederen gir ikke svar på alle spørsmål som barnehager og foreldre måtte ha. Derfor vil vi bruke den som et verktøy til selv å finne gode løsninger der det ikke finnes tydelige løsninger. Du kan lese hele veilederen med alle tiltakene her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Liten smittespredning

Vi vil at det skal føles trygt for  foresatte å sende sitt barn i barnehagen. Samtidig vet vi at det er ulike meninger om gjenåpning av skoler og barnehager.  Barn kan bli syke med feber og luftveisplager, men mye tyder på at de ikke blir like syke som voksne.  Av alle bekreftet smittede i Norge er cirka 1 prosent barn og unge 0-9 år. I våre naboland er tallet enda lavere. Tall fra Folkehelseinstituttet viser få eller ingen dokumenterte tilfeller av barn som smittekilde, og heller ingen dokumenterte utbrudd i skoler eller barnehager. I land som ikke har stengt barnehager og skoler, men innført smitteverntiltak, for eksempel Sverige, har man ikke sett utbrudd av smitte blant barn. Dette tyder samlet sett på lite smitteoverføring mellom barn og fra barn til voksen. Ta uansett forholdsregler i møte med mer risikoutsatte grupper i samfunnet.

Kontakt

Vi har stor forståelse for at du som foresatt kan være bekymret dersom ditt barn eller noen andre i familien din er spesielt utsatt for smitte. Det er din fastlege som avgjør hvem som er i utsatte grupper. Hvis du fortsatt sitter og lurer på noe om gjenåpning av barnehagene 20. april, ta kontakt med din barnehage.

Direkte lenker til smittevernveilederesn: