Innhold:

•             Orientering om prosess og framdriftsplan

•             Status i arbeidet

•             Innspill fra salen om viktige tema i det videre arbeidet

For mer informasjon se:  Harstad kommunes hjemmeside