Dagfinn, som arbeider ved IKT avdelingen, er kjent for sin utmerkede service og har også tidligere vært nominert. Han fikk i dag årets perlepris 2014 av personalsjef og rådmann utenfor rådhuset med trommespill av HMS korpset og nærvær av kollegaer fra rådhusene. Mottaker var tydelig overrasket og syntes det er stas å bli satt pris på av andre kollegaer på bakgrunn av den jobben man gjør. Det var over 20 nominerte til prisen som deles ut for 5. gang.

Rådmann Hugo Thode Hansen overrakte prisen som er et kunstverk av Eva Harr med tittel «På jorden et sted»


Juryens begrunnelse er slik:

o   Går til en kollega som har vært nominert tidligere

o   Alltid er positiv og utpreget servicevennlig,

o   Lyttende og forståelsesfull

o   Et handlingens menneske – får ting unnagjort

o   En skjult hverdagshelt!

 

Gratulerer!

Dagfinn Hamstad ble årets perleprisvinner i sterk konkurranse med mange andre gode kollegaer i Harstad Kommune.  Det var mange fine kandidater som alle er flotte medarbeidere, og som er blitt nominert av noen som virkelig har satt pris på dem. De nominerte i 2014:

Gro Dahle, Gangsåstoppen barnehage

Geir Eliseussen, Knorrebakken boenheter

Ranveig Halvorsrud, Olavsgården

Rita Thrane, Olavsgården

Helga Martinsen, Olavsgården

Ajin Aghdam, Olavsgården

Merethe Iren Olsen, Gangsåstoppen barnehage

Rita Nordlund Holte, Helsestasjonen

Solveig Johansen, Hagebyen Skole

Toril Nyborg, Hagebyen skole

Trond Mæhle, Helsehuset

Trine Eilertsen, Personal og organisasjonsenheten

Hege Ailén Johansen, Barne- og ungdomstjenesten

Torbjørn Nilsen, Sama-anlegget

Monica Larssen, Økonomi- og utviklingsenheten

Monica Aspaker, Regnskapsenheten

Mai-Britt Kaarbø, Koordinerende enhet

Rune Johansen, Bygg- og eiendomstjenesten

Oddbjørg Arnesen, Bjarkøy sykehjem

Ingeborg Skjervum, Sama Aktivitetssenter

I tillegg ble Natt Nord nominert, men unntatt vurdering da prisen er forbeholdt enkeltpersoner.