De som ønsker å selge fyrverkeri i romjulen skal etter forskrift 26 juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 sende en søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri til kommunen innen 1. mai.

Harstad kommune ved brann- og redningstjenesten ser at det under de rådende forhold kan være hensiktsmessig å utvide fristen for slik søknad, og forlenger derfor denne til 01.09.2020
Vi presiserer at dette i tillegg til Harstad kommune også gjelder Kvæfjord, Ibestad- og Tjeldsund kommune siden vi også saksbehandler slike søknader i disse kommunene.