Planen var å åpne Bjarkøyforbindelsene for trafikk lørdag 1. desember, men nå går det noen uker ekstra før snoren kan klippes. Åpningen er utsatt til lørdag 15. desember, og bortsett fra ny dato legges det opp til akkurat det samme programmet for åpning som tidligere, se program nederst i saken.

Må ivareta sikkerheten

Årsaken til utsettelsen er at det har vært utfordrende å etablere datalinjene som trengs for å ivareta sikkerheten i fv. 867 Kvernsundtunnelen og på fv. 125 Sandsøysundbrua.

Spesielt moderne tunneler er fulle av elektronikk og sikkerhetssystemer, som skal sørge for sikkerheten til alle som bruker tunnelen. Før man åpner en nybygd tunnel for drift, så skal disse systemene testes og de skal ha vært stabile over tid.

- Disse sikkerhetssystemene er blant annet koblet til Vegtrafikksentralen via datalinjer, og det har vært problematisk å få stabile linjer på plass. Det har blant annet vært forsinkelser i leveringen, og vi trenger derfor mer tid til å teste og justere dette utstyret, som er helt nødvendig for trafikantenes sikkerhet, sier prosjektsjef i Statens vegvesen Region nord Stein Johnny Johansen.

- Vi vet at mange hadde begynt å glede seg til åpningen av Bjarkøyforbindelsene, men i samråd med vegeier Troms fylkeskommune og Harstad kommune har vi besluttet å utsette åpningen med to uker for å sikre oss at alt er i orden før vi åpner, sier Johansen.

Vegtrafikksentralen følger med

Både den 3,2 km lange Kvernsundtunnelen og den 305 meter lange Sandsøysundbrua, er koblet til Vegtrafikksentralen (VTS) via forskjellige systemer og VTS vil overvåke driften av tunnel og bru døgnet rundt - hele året. 

Tunnelen har havarisnisjer for hver 500 meter, samt en snunisje. I tillegg har den en rekke nødstasjoner med telefonforbindelse og brannslokkingsapparat. VTS varsler nødetater etter behov og kan fjernstyre stenging og ventilasjon i tunnelen hvis det er nødvendig.


På Sandsøysundbrua er det montert et vindvarslingsanlegg, og tillegg er det systemer for lys og avfuktning som overvåkes.

Fergerutene opprettholdes

Dagens fergeruter opprettholdes inntil ny åpningsdato 15. desember. Du finner ruteplanen på nettsidene til Troms fylkestrafikk.

Slik blir åpningen 

Det er Troms fylkeskommune som inviterer til offisiell åpning av fv. 867/fv. 125 Bjarkøyforbindelsene lørdag 15. desember kl. 12:00. Åpningsmarkeringen vil ha flere delarrangement, og starter i kryssområdet på Grytøya der fv. 125 fra Sandsøya møter fv. 867 til Bjarkøya. 

Program:

12:00 – 12:30 Offisiell åpning i kryssområdet på Grytøya 
13:15 – 15:30 Åpningsarrangement med bevertning på Bjarkøy samfunnshus

Befolkningen i øyriket arrangerer åpen folkefest på Bjarkøy samfunnshus og Sandsøy ungdomshus om kvelden. Det vil bli endringer på fergeruter og bussrutene denne dagen, vi kommer tilbake med mer informasjon om åpningen senere.