Siste uka i mai skal 80 elever ved 9 klasse gjennomføre den første digitale innovasjonscampen i Troms.

Vi er veldig glade for at Hagebyen skole tok utfordringen på strak arm og første skole ut i Sør- Troms med et så stort arrangement i grunnskolen, sier Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.

Ungt Entreprenørskap Troms er kommet til Sør-Troms for å bli og er veldig glad for at Hagebyen skole er med et ukesprosjekt hvor elevene får en problemstilling fra næringslivet som de skal konkurrere i og ha en finale torsdag 28. mai kl 9 på skolen.

Næringslivet som leverer problemstillinger er HRS, NSK Skip Design og Sørrollnesfisk AS. Et veldig spennende spekter i næringslivet og elevene har selvfølgelig bærekraft i fokus når de skal tenke ut kreative innovative løsninger.løse problemer for

Vanligvis har Ungt Entreprenørskap Troms Innovasjonscampene i fysisk form, men siden samfunnet nå har strenge regler for smittevern så måtte vi tenke nytt som mange andre næringer må gjøre i denne tiden. 3 av 4 dager skal elevene jobbe digitalt i grupper for å komme frem til en løsning.

Finalen torsdag 28. mai

Som avslutning på ukesprosjektet skal alle gruppene som jobber med en problemstilling presentere i en semifinale fremfor næringslivet som eier problemstillingen. Finalen vil foregå på skolen i hver sine klasserom. HRS, NSK Skip Design og Sørrollnesfisk AS vil kåre hver sin vinner som går til Superfinalen. Her er det ny jury som er Ungt Entreprenørskap Troms og ansvarlig redaktør, Morten I Jensen ved iHarstad som er jury og skal kåre en vinner.

Hva er Digital Innovasjonscamp?

Innovasjonscamp handler om at elevene skal løse reelle problemstillinger gitt av lokalt nærings- og arbeidsliv.

Et av målene med innovasjonscamp er å utvikle entreprenørskapskompetansen hos elevene samt å motivere til etablering av elevbedrifter i grunnskolen og ungdomsbedrifter i videregående skole.

Innovasjonscampen er tenkt brukt som et virkemiddel for å komme opp med gode forretningsideer. Vi ønsker også at dette kan brukes som en møteplass der næringslivet møter elever og lærere.

Viktige elementer i innovasjonscampen:

  • Teambuilding: Å kunne samarbeide er viktig for å løse framtidens utfordringer og innovasjonscampen gir elevene mulighet for å teste sine samarbeidsevner. De erfarer verdien av at elever har ulik kompetanse, ulike interesser og organisatoriske ferdigheter. Å ro i samme retning er en suksessfaktor!
  • Idéutvikling: Idémyldring, vurdering av ideer og til slutt iverksetting av idé krever systematisk og planmessig arbeid. Vi gir elevene verktøy og teknikker til denne prosessen og har søkelys på kreativitet. Vi bruker tid på idéutviklingsprosessen og det er svært viktig at det skal være elevenes ideer.
  • Problemstilling: Problemet/utfordringen bør være et reelt problem, gitt av det lokale næringslivet.
  • Sluttprodukt: Alle grupper skal levere inn en forretningsplan/handlingsplan og de skal lage en modell/prototyp. Der oppgavene er av en sånn karakter at modell ikke kan lages, skal sluttproduktet enten fremføres eller på annet vis visualiseres. En del av sluttproduktet er å presentere modell/prototyp/fremføring/dramatisering foran en jury.

Innovasjonscamp søker å gi alle elever muligheter for å ta i bruk sine kreative og praktiske evner. Gjennom sin faglige kunnskap skal de sammen med sine medelever finne løsninger på reelle problemstillinger som næringslivet har utfordringer med. For næringslivet kan dette gi mange spennende og uventede løsninger.