Resultatene fra Ungdataundersøkelsen for ungdomsskolene i Harstad vil bli presentert av Kent R. Karoliussen og Bente Evensen fra KoRus Nord.

Du kan lese hovedinnholdet og nøkkeltallene fra 2018 her. Følgende lenker er også interessante:
 

Nøkkeltallsrapport: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok02673.pdf

Kjønn: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok02675.pdf

Klassetrinn: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok02684.pdf

Svarfordeling: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok02685.pdf

Trend 2015 – 2018: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok02674.pdf

Presentasjon KoRus Nord: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok02686.pdf