En fornøyd kommunedirektør

-Tone Marie Myklevoll har stor innsikt, kunnskap og forståelse for rollen kommunen har som samfunns- og næringsutvikler, er god på planprosesser, har relevant ledererfaring og solid utdanning. Jeg er derfor glad vi får henne med på laget, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen. 

Ansettelsesutvalget hadde mange kompetente søkere på listen, der flere var godt kvalifisert for å få jobben, men valget falt til slutt på Myklevoll.

God rolleforståelse

- Hun har bred erfaring med å drive utviklingsprosesser, og har vist svært gode evner som leder for byutviklingskomiteen i Tromsø. Hun har god rolleforståelse, og jeg tror hun kan være en leder som kan gå inn i organisasjonen og mot det politiske landskapet på en tillitsfull og kompetent måte. Hun har god samhandlingskompetanse, og vist god evne til å skille mellom de mange interessenters ulike forventinger, sier Hansen, som legger til at hun har vist gjennomføringskraft, god prosessorientering, integritet og entusiasme i de rollene hun har bekledd.

- Jeg tror hennes erfaring og kompetanse er et svært godt bidrag til videre utvikling av et robust og fremtidsrettet tjenestetilbud og god næringsutvikling.

Glad for å kunne bidra

Selv sier Myklevoll at hun gleder seg til å starte i jobben til sommeren. 

- Jeg har selvsagt fulgt med på hva som skjer i hjembyen min, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Harstad kommune er veldrevet, og næringslivet har stort potensial. Jeg synes Harstad kommune har gjort et modig grep med å samordne areal og næring, og jeg ser frem til å kunne være med å videreutvikle samspillet mellom kommuneadministrasjonen og samfunnet ellers, sier Myklevoll.