I romjula ble ansatte i skoler og barnehager samt alle elever i grunn- og videregående skoler i Harstad oppfordret til å ta en covid-19-selvtest før skolestart. En del brukte tester de hadde selv, men svært mange fikk utlevert tester gjennom en felles innsats fra skoler, helsetjenesten og frivillig innsats.

To personer har tatt kontakt etter å ha testet positivt søndag før skolestart. Disse var dermed ikke på skolen i smitteførende fase, og vi slapp unna videre spredning i skolesammenheng for disse to.

Vi har ikke oversikt antall tester som er tatt, men hvis vi antar at flesteparten av elevene og ansatte har testet seg, viser det at vi har lite smitte i Harstad. Det stemmer godt overens med det relativt lave antall smittede vi har hatt i jula, sammenlignet med andre kommuner og landsgjennomsnittet.

Smittetrykket i Harstad de siste 14 dager er på cirka 299/100.000 innbyggere. Nasjonalt ligger dette på nærmere 1000/100.000 innbyggere. 

De siste 14 dagene er de fleste fortsatt smittet hjemme, men det har vært en liten økning i smitte på private sammenkomster og innreise. 

Vi vet at dette kan endre seg fort, men vi er glade for hver dag vi har med lave smittetall.