Det ene tilfellet er en nærkontakt med kjent smittevei. Det andre tilfellet har ukjent smittevei. Smittesporing er i gang. Det er kommet til noen få nye nærkontakter, og vi tar nå kontakt med de som er berørt.