De smittede er isolert, og de nærkontaktene som smittesporingsteamet har funnet, er i karantene. 

De ene er bosatt i Tromsø, den andre i Harstad. Vi fortsetter smittesporingsarbeidet utover dagen.