Vi har et pågående smitteutbrudd med covid-19 i Harstad. Utbruddet startet med en smittet pasient på UNN Harstad onsdag 9. desember. Totalt er 14 personer i Harstad smittet per 17. desember, deriblant fire sykehusansatte, en student og to pasienter. 

Vi har enda ikke full kontroll over utbruddet, men gjennom testing, isolering, smittesporing og karantene håper vi å kunne slå ned utbruddet før det brer seg til kommunens befolkning generelt.  Vi vurderer utviklingen fortløpende, og for å sikre at vi ikke får smitte inn på våre sykehjem, institusjoner og i hjemmetjenesten har vi innført følgende tiltak fra torsdag 17. desember:

  • Sykehjemmene går over til tiltaksnivå 2 (av 3). For pårørende og beboere betyr det i all hovedsak strengere besøkskontroll. (Se alle besøkstiltak på nivå 2 her)
  • I institusjoner og i hjemmetjenesten vil vi benytte beskyttelsesutstyr i ti dager etter utskrivelse fra UNN.
  • Som et ledd i smittesporingen  anbefales pasienter som er skrevet ut fra UNN etter 1. desember – og er i kommunale institusjoner eller får hjemmetjeneste – at de tester seg for covid-19. UNN Harstad vil på sin side teste alle pasienter som skrives ut fra UNN Harstad til kommunale helseinstitusjoner, hjemmetjeneste og omsorgsboliger før utskrivelse. Det tilstrebes å ha et testsvar før utskrivelse. Dette gjelder til mandag formiddag.

Vi har i tillegg utformet et eget informasjonsskriv til alle pårørende som planlegger å ta med sykehjemsbeboer til sosiale sammenkomster utenfor sykehjemmet i perioden fremover.

Vi skjønner at spesielt besøksrestriksjonene i sykehjemmene kan være krevende, men vi minner om at vi har en ordning om digitalt besøk som kan brukes.

Se her hvordan det gjøres: https://www.harstad.kommune.no/naa-kan-du-se-og-snakke-med-beboerne-paa-vaare-institusjoner.6300876-526811.html