Det ene tilfellet er den positive hurtigtesten UNN meldte om i går. Endelig svar kommer når den ordinære testen er analysert i dag. 

Det andre tilfellet var forventet, da det er en nærkontakt til et kjent tilfelle. Her er det ingen nye nærkontakter, siden vedkommende har vært i karantene de siste dagene. 

Det tredje tilfellet er nytt. Smittesporingsteamet har satt i gang jobben med å identifisere nærkontakter og sjekke smittevei. Noen nye nærkontakter er satt i karantene. 

Med disse er det 17 nye smittede siden 9. desember. 68 personer som bor eller har oppholdt seg i Harstad etter 12. mars har vært bekreftet smittet med covid-19.
   

Testrekord

For tredje dag på rad har vi satt rekord i antall tester. Fredag ble 227 personer testet på Luftveisklinikken, og mange av dem er tilreisende som ønsker å teste seg. Vi minner om at dette er et viktig øyeblikksbilde, og man må fortsatt huske smittevernrådene. 

Hurtigtester

Vi har fått noen spørsmål om hurtigtestene, og hvorfor vi bruker dem når de ikke gir sikkert svar. Alle som tar hurtigtest, tar også en vanlig test. Ved negativ hurtigtest, avventer vi endelig svar på den ordinære testen. Personen må fortsatt i karantene til det endelige svaret foreligger. 

Ved positiv svar på hurtigtesten, kan vi starte smittesporing umiddelbart, og vi vinner en dags arbeid med dette. Det vil også si at eventuelle nærkontakter kan bli satt i karantene tidligere, og vi kan begrense mulig smittespredning. Vi får en dag senere bekreftet eller avkreftet om prøven virkelig er positiv.