Kommunen ønsker å bygge et sterkest mulig lag til dette møtet og i det videre arbeid fremover. De som er invitert til møtet er næringsaktører, arbeidstakerorganisasjoner, kunnskapsmiljøer og sentrale politikere.

Innen påmeldingsfristen er det over 50 deltakere fra hele Troms.

Kanskje ikke så rart at interessen er så stor med henblikk på de siste dagers nye lovende funn.