Vi har fortsatt seks bare bekreftet smittede i Harstad i dette utbruddet. Disse er i isolasjon hjemme. Ingen er på sykehus. Til sammen er det 85 nærkontakter til de seks smittede. De fleste av nærkontaktene er ute av karantene, og vi har nå 15 nærkontakter i karantene.

Til sammen ble 495 personer testet på Luftveisklinikken i forrige uke (ordinære tester og nærkontakter). Til sammen er 2384 testet i Harstad.


Dagens risikoevaluering fra kommuneoverlege Jonas Holte konkluderer slik:  
Smittesporingen understøtter at alle smittede i dette smitteutbruddet har en tydelig smittevei og henger sammen; enten direkte, eller via en annen smittet nærkontakt. Grunnet alderen til de smittede, er sjansen for alvorlig sykdom statistisk sett lav. Vi har god kapasitet til å håndtere aktuelle utbrudd. Risikovurderingen og tiltaksvurderingen tilsier at vi fortsatt er på gult tiltaksnivå og at fokuset fremover bør forbli på TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene).

Ingen nye tiltak anbefales i dag.