På sine egne nettsider skriver Statoil: "Det er den betydelig økte aktiviteten som nå skjer utenfor de tre nordligste fylkene som er bakgrunnen for at Statoil nå etablerer ett eget driftsområde lokalisert i nord."

Lunds kunngjøring ble etterfulgt av stående applaus fra de mange som hadde møtt opp på Statoils pressekonferanse i Medkila.

Det nye driftsområdet vil i første omgang få ansvaret for driften av Norne- og Snøhvitfeltene, som er i drift i dag, samt Åsta Hansteen-feltet (tidligere Luva) når dette kommer i drift.

På sikt vil også Skrugard/Havis-feltet rapportere til det nye driftsområdet.

Ifølge Statoil vil området få en ledelse og en beslutningsmyndighet på linje med de andre driftsområdene på norsk sokkel.

Både rådmann Hugo Thode Hansen og ordfører Marianne Bremnes uttaler at dette er en stor dag for landsdelen. Ledelsesfunksjoner og industriell beslutningsmyndighet flyttes nordover. Det gjør arbeidsplassene mer attraktive og gir et bedre grunnlag enn i dag for ringvirkninger innen engineering og annen leverandørindustri. Langvarig, målrettet og hardt arbeid over tid har gitt resultater. Nord-norsk samarbeid har vært viktig. Det samme har den jobben som er lagt ned, og de resultater som oppnådd, ved Statoils kontor i Medkila. Dagens beslutning innebærer at kontoret i Medkila og annen petroleumsrettet virksomhet i Harstad og landsdelen vil vokse.

Les mer på Statoils egne nettsider.