Lokaler

Sykehjemmet har 36 enerom, alle rom har utgang til terrasse og har god utsikt i naturskjønne omgivelser.  Det er 9 rom fordelt på 4 fløyer. Tre fløyer er tilrettelagt for personer med demens, og en fløy er tilrettelagt som forsterket behandlingstilbud.  Vi gir tilbud til hjemmeboende pensjonister 3 dager pr uke i vår dagsenter.  

Lege/tannlege/servicetilbud

Sykehjemmet har en egen overlege; Dr. Parchat har fast legetid på sykehjemmet mandag, onsdag og torsdag.

Årlig tannhelsetilsyn av tannlege og tannpleier fra Kanebogen tannklinikk.

Frisør og Fotpleier

Vi avtaler besøk av frisør og fotpleier regelmessig, ved behov.  Dette er tilbud som beboerne må betale selv.

Ergoterapi og fysioterapi

Ved behov henvises beboere til Harstad kommunes ergo –og fysioterapitjeneste.

Livsgledehjem

Vi følger føringene fra den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem. I sertifiseringsordningen er det etablert 9 kriterier, som virksomheten skal legge til rette for:

 1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem.
 2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner.
 3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka.
 4. Kontakt med dyr.
 5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.
 7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene.
 8. At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet.
 9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.

Tilbud om frisk luft minst en gang per uke, er en av livsgledekriteriene vi arbeider etter. Det er derfor viktig at alle våre beboere har utebekledning og sko, gjerne også pledd (for de som sitter i rullestol). Avdelingen har beskrevet dette i en garderobeliste dere vil få informasjon om ved innkomstsamtalen. 

Sertifiseringsordningen skal være med på å bidra til mer personsentrert omsorg, der målet er å ivareta hver beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. I forbindelse med dette, vil vi be om hjelp til å kartlegge livshistorien til våre beboere, dersom beboeren ikke kan svare på dette selv.

Pårørende og frivillige er i tillegg til våre ansatte viktige i livsgledearbeidet. Pårørende som ønsker å bidra med noe i forhold til livsglede for våre beboere, er hjertelig velkommen til det.

Klikk her for å se en video om sertifiseringsordningen. Du finner også mer informasjon på nettsidene til Livsglede for Eldre.

Arrangementer og aktiviteter

Vi har aktivitør som arrangerer og tilrettelegger for aktiviteter for våre brukere på sykehjemmet.  Dette oftest i samråd med Livsgledegruppen.
Felles aktivitetskalender utarbeides hver måned, den henges opp på fellestavler utenfor avdelingene, samt i avdelingene.  Blir også delt på sykehjemmets facebookside.
Andakt 1 gang pr måned. Øvrige aktiviteter blir annonsert med egne oppslag på oppslagstavlene. Pårørende er velkommen til å delta.

Praktisk informasjon

Klær

Ta med klær i henhold til eget behov.  Klærne bør være mest mulig lettstelt og tåle maskinvask på minimum 40 grader.  Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for klær som ikke tåler dette. 
Det er viktig at alle klær og personlige eiendeler er merket med navn.  Merkingen må tåle maskinvask.  Sykehjemmet kan være behjelpelig med bestilling av navnelapper.
Siden alle har krav på å komme ut i frisk luft er det også påkrevd at de har klær for dette.
Følgende garderobeliste er ønskelig at alle pasientene har med seg når de er her:

 • Jakke, vann og vindtett og gjerne foret
 • Sko som tåler vann og kulde, rullestolbrukere kan ha gode varme tøfler. Det er ønskelig med piggsko/brodder til de som går selv.
 • Lue skjerf, votter og tykkelester/sokker
 • Ullundertøy
 • Bukse som er vind og vanntett.
 • Solbriller, solhatt og caps

Måltider og ernæring

Vi har stort fokus på ernæring, og vet at sykdom og høy alder gir større risiko for underernæring. Vi vil derfor gjennomføre en ernæringskartlegging ved innkomst, som evalueres jevnlig. Dersom beboer har risiko for underernæring, eller er underernært, settes tiltak inn i samråd med lege. Måltider tilpasses beboernes personlige behov. Vi har tilbud om mat og drikke hele døgnet. Våre faste fellesmåltider:

Frokost:     0730                                                                           
Lunsj:        1230
Middag:     1530
Kaffe:         1730
Kvelds:      1930

Beboerrom

Vi er opptatt av at beboerne skal ha et hjemlig preg på rommet. Dere må gjerne innrede med private møbler og bilder. På grunn av støvtørking er det ønskelig at det ikke er veldig mange pyntegjenstander på rommet. Vi gjør oppmerksom på at løse tepper på gulvet ikke kan benyttes. Dette for å forebygge fall og av hygieniske årsaker.

Personlige artikler

Dersom beboer ønsker såper, shampo, tannbørste/tannkrem eller fuktighetskrem ut over det vi kan tilby, må beboer koste dette selv.

Post

Beboer, pårørende eller verge må sørge for omadressering av post, dersom post ikke skal leveres til beboer, samt flyttemelding til Folkeregisteret.

Besøk

Vi har ingen fast besøkstid, og håper at familie og venner besøker våre beboere ofte. Det er ønskelig at besøkende tar hensyn til døgnrytme og rutiner i avdelingen, og beboers helse og døgnrytme. Dersom dere ønsker å være i avdelingens oppholdsstue-/kjøkken, ber vi dere om å ta hensyn til de øvrige beboerne. Vi erfarer at besøk kan skape uro på noen avdelinger, og håper besøkende vil ha forståelse med at vi kan be dere om å oppholde dere på beboers rom i slike tilfeller.

Velferdsteknologi og varslingssystemer

Sykehjemmet har hotell-låser som kan tilpasses individuelt.  Fra pasientrom er det alltid åpen dør ut til korridor/fellesareal.

Telefon, tv og internett

Mulighet for TV, forutsetter at du har med egen tv/dekoder. Trådløst internett er tilgjengelig.  Det er ikke telefon på rommet, mobiltelefon må evt ordnes av den enkelte.

Forsikring

Vi vil oppfordre pasienter med langtidsplass til å tegne innboforsikring. Personlige eiendeler og møbler er ikke dekket av sykehjemmets forsikring.
Husk å melde adresseforandring dersom bruker har fått langtidsplass.
Har bruker fått innvilget korttidsplass eller avlastningsplass, gjelder egen hjemmeforsikring.

Røyking «og bruk av levende lys"

Det er ikke tillatt med levende lys på sykehjemmet.
Røyke»saker» skal ikke oppbevares av bruker selv.  Det er viktig at sykehjemmet har oversikt over hvem som røyker slik at vi kan administrere alle gjøremål ifht røyking. 
Sykehjemmet har et røykerom som kan benyttes av brukere.  Bruker skal alltid ha tilsyn av pleier ved bruk av røykerommet.

Bildebruk

Det blir tatt en del bilder i forbindelse med aktiviteter hos oss. Vi mener at dette styrker fellesskapet og gir mulighet for å gjenoppleve gode minner. Enkelte bilder vil også deles på vår hjemmeside på facebook, samt på tilstelninger som f.eks. julebord. Vi håper dere opplever dette som positivt, og vil be om deres samtykke på eget skjema ved innkomst.

Økonomi

Dersom du synes det er vanskelig å ta hånd om egne penger, kan du gi fullmakter eller søke om å få oppnevnt verge. Dette gjøre av Fylkesmannen. Personlige toalettsaker, klær og øvrige personlige eiendeler må beboer selv betale. Reise til eller fra institusjonen i forbindelse med innskriving eller utskriving, må du også betale selv (gjelder ikke ved avlastningsopphold).

Elever, studenter og personer i arbeidspraksis/språkpraksis

Vi samarbeider med universitet og videregående skole, og har studenter og elever i praksis jevnlig. Vi er også en lærebedrift for utdanning av helsefagarbeidere. Ut over dette har vi også samarbeid med INKO og NAV, og tilbyr praksisplasser for personer med behov for arbeidspraksis og/eller språkpraksis. Det innebærer at du som beboer og pårørende vil møte både studenter og elever hos oss.

Minnealbum

Vi har erfart at et minnealbum kan hjelpe oss å bli bedre kjent med beboerne. Dette er også et godt hjelpemiddel ved kognitiv svikt. Vi har derfor et ønske om at hver beboer har et minnealbum med bilder og litt historie. Gjerne med tidsperspektiv fra barn til voksen. Vi mener at det kan hjelpe beboeren å holde fast på deler av sitt liv og sin identitet. Minner og bilder gir oss et godt utgangspunkt for samtaler om det levde livet, og viktige hendelser i beboer sitt liv. Vi har også erfart at mange pårørende som er på besøk, har brukt minnealbum som utgangspunkt for samtale.

Minnealbum kan enkelt lages ved bruk av en ringperm med plastmapper eller laminerte ark. Det er en fordel at bilder har god størrelse, og at det er bildetekst/forklaring under hvert bilde. 

Blomster og parfyme

Vi gjør oppmerksom på at en del ansatte samt beboere, har allergi for noen typer blomster. Spesielt kjenner vi til at svibel og julestjerne fremkaller allergi hos mange. En del har også allergi for parfyme, og vi ber derfor om at besøkende hvis mulig unngår bruk av parfyme.

Dyr

Mange setter stor pris på kontakt med dyr, og dette bringer ofte fram gode minner. Vi har jevnlig besøk av hunder hos oss, og har også avtale med besøksgård. Besøkende kan gjerne ta med dyr etter avtale med personalet.

Primær- og sekundærkontakt

I Harstad kommune skal pleien i heldøgns omsorg organiseres etter primærsykepleieprinsippet. Dette innebærer at alle pasienter/beboere ved innkomst skal få oppnevnt en egen primærkontakt og sekundærkontakt, som er hoved-kontaktpersoner for beboer og pårørende. Primærkontakten skal som hovedregel være en sykepleier eller vernepleier. Sekundærkontakten skal som hovedregel være helsefagarbeider.

Primær- og sekundærkontakten har hovedansvar for å innkalle til primærsamtaler med beboer og pårørendesamtaler, samt innkomstsamtale avtales de første 14 dager fra innkomst.

Hjelp oss å bli bedre

Vi ønsker tilbakemeldinger fra beboere og pårørende, både dersom dere er fornøyde eller misfornøyde. Ta kontakt med primærkontakt eller en leder for å gi tilbakemeldinger. Vi har også bruker- og pårørendeundersøkelser ca. hvert andre år, i samarbeid med andre sykehjem og bosenter. Dere oppfordres til å besvare disse, for å gi oss innspill som vi kan bruke for å gi enda bedre tjenester.

Klage på service/tjeneste/ansatte

Du som søker eller din nærmeste pårørende / verge / fullmektig kan klage dersom du opplever kritikkverdige forhold med ansatt eller ikke er fornøyd tjenesten som utøves. Vi setter pris på at dere i forkant av en klage, forsøker å løse utfordringene sammen med avdelingsleder.

Klagen kan du registrere elektronisk på kommunens hjemmeside. Under Selvbetjening velges Serviceklage. Du kan også ta kontakt med ansatt/leder som hjelper til med å nedtegne klagen. Du kan lese mer i Klageprosedyren.

Tjenestebeskrivelse

I tjenestekatalogen finner du tjenestebeskrivelsene for sykehjemmene i Harstad.