Oversettelser/translation

Les denne siden på et annet språk

Choose language - her kan du velge hvilket språk du ønsker å lese nettstedet på.

 

 

 

Krav om negativ covid-19-test

Regjeringen har vedtatt at det skal stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Utlendinger som ikke kan fremvise dokumentasjon på slik test, kan bli bortvist. Fra søndag Kravet gjelder utlendinger som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i covid-19-forskriften vedlegg A («røde land»).

72 timer

Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Det vil lages et skjema som kan benyttes for å dokumentere negativ test. Det er imidlertid ikke et krav om å benytte dette skjemaet.

Kravet gjelder ikke for norske borgere og utlendinger som bor i Norge, men vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt her.

Det gjøres noen unntak for: 

 • utlendinger som jobber med gods- og persontransport og utlendinger som jobber innen luft- og sjøfart.
 • utlendinger innen kritiske samfunnsfunksjoner dersom det er fare for liv og helse om innreise nektes.
 • asylsøkere.
 • familiemedlemmer som skal flytte til Norge, dersom også familiemedlemmet som bor i Norge er unntatt testkravet.
 • pendlere fra Sverige eller Finland
 • diplomatisk og militært personell.
 • utlendinger som ila. av de siste seks månedene har vært syke med covid-19, og som kan dokumentere dette
  • Dette må dokumenteres med godkjent laboratoriemetode. Gjennomgått sykdom dokumenteres med attest der prøveresultat og metode fremkommer, samt personidentifiserbare opplysninger og dato for prøvetaking. Foreløpig er bare rt-PCR for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode.
  • Gjennomgått «sannsynlig covid-19», såkalt antistofftest, gir ikke fritak fra karantene.

Se pressemeldinger om temaet: 
Krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge 
Justering av kravet om negativ covid-19-test for innreise til Norge

Om karantenehotell

Karantenehotell (Stor) (1).jpg

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. 

Ordningen med karantenehotell innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene. Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise. Alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere.

Det er tre viktige unntak:

 • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted. 
 • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
 • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Bosatt

Med «bosatt i Norge» menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge eller har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Det må kunne dokumenteres ved innreise at man er bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.

Eie bolig

Eier man bolig i Norge må man kunne dokumentere det ved innreise. Bolig omfatter også fritidseiendommer som hytte, men ikke campingvogner og båter. Det er ikke tilstrekkelig at man leier bolig. For personer i samme husstand som reiser sammen, for eksempel ektefeller eller samboere og barn, er det tilstrekkelig at minst én av de reisende eier en bolig i Norge.

Arbeid

Det kreves dokumentasjon både for at man skal utføre arbeid eller oppdrag og at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Dette kan for eksempel være en arbeids- eller oppdragsavtale og erklæring fra arbeidsgiver om innkvarteringen.

Svalbard

Personer som er bosatt på Svalbard, og som ikke kan dokumentere egnet oppholdssted på fastlandet skal oppholde seg på karantenehotell.

Mindreårig barn

Mindreårige barn som reiser alene, og som ikke er dekket av disse unntakene, eller unntaket nevnt under for barn som reiser for å ha samvær med sine foreldre, skal ha mulighet til å ha omsorgspersoner til stede på karantenehotellet.

Egenandel

Personer som er på hotellet må betale en egenandel for oppholdet. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere. Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene som igjen får det dekke av staten. Les mer på Lovdata.

Testing

Personene som oppholder seg på karantenehotellet skal få mulighet til å teste seg for covid-19. Selv om man tester negativt under karanteneperioden, blir ikke karantenetiden forkortet.

Ved observert brudd på karanteneplikten kontaktes politiet som vil vurdere eventuell strafferettslig forfølging.

Grupper helt unntatt fra innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden:

 • Personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.
 • Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Tilsvarende gjelder de som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet.
 • Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.

Mer informasjon

På Helsedirektoratets nettsider finner du informasjon til reisende og arbeidsreisende som ankommer Norge (covid-19). Informasjonen finnes på flere språk og oppdateres løpende.

>> Helsedirektoratets nettsider 

På Regjeringen.no finner du informasjon om karantenehotell, samt rundskrivet som regulerer hvem som har plikt til å være på karantenehotell og hvordan et karantenehotell skal drives.

>> Om karantenehotell på Regjeringen.no

Når du har eget egnet sted for karantene

De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden, er unntatt fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell.

Det kreves dokumentasjon både for at man skal utføre arbeid eller oppdrag og at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Dette kan for eksempel være en arbeids- eller oppdragsavtale og en erklæring fra arbeidsgiver som redegjør for og dokumenterer innkvarteringen. Denne kan være skriftlig eller per epost. Adresse på oppholdssted skal oppgis, så vel som navn, adresse og telefonnummer til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren.

Oppholdsstedet må ha enerom med eget bad og eget kjøkken, alternativt få tilbragt mat til rommet.

Timebestilling av koronatest

Det er mulig å bestille koronatest av arbeidsgiver som ønsker å teste sine ansatte.

Man kan bestille time digitalt her