Det kan søkes om overflytting til annen barnehage for barnehageåret 2015 / 2016. Barn som må ha overflytting fra familiebarnehage eller annen barnehage pga alder, og barn som må ha overflytting pga av organisatoriske endringer i barnehagen, prioriteres.

Søknader behandles i møte den 18.februar.
Søknader som ikke kan imøtekommes vil bli behandlet på nytt i hovedopptak i april/mai.

Dersom du allerede har søkt overflytting, trenger du ikke søke på nytt.
Spørsmål om overflytting kan rettes til styrer i barnehagen.

Søknadsfrist 10.02.2015.