På grunn av korrosjon på armeringsjern samt frost spreng på betongfasade og rundt vinduer, skal fasaden renoveres på den eldre delen av rådhus 1.

Det skal meisles løs betong slik at det avdekkes nødvendig armering og får korrosjonsbehandlet denne. Det  pusses i  sår og fasadene blir malt.

Etter frostspreng over lang tid er det en del løse skiferfliser som også må utbedres.

Samtidig som denne rehabiliteringen pågår, vil vinduene i de berørte fasadene bli skiftet fortløpende.

Vi er oppmerksom på verkene som er på klokketårnet, og bli ivaretatt.