Det er en komplisert og krevende oppgave. Derfor har Wenche Thomsen, Henny Erstad og Monica-Katrine Lindstrøm blitt fritatt fra sine vanlige kommunale jobber – og bruker tiden nå på å sikre at ingen faller mellom to stoler, og at alle får tilbud om vaksine. De utgjør listegruppen i vaksinearbeidet – og skal sørge for at vi har en arm å sette vaksinen i, så snart vi mottar vaksinedosene.  

Vil ha svar fra alle

Listegruppen sikrer nå i første omgang at vi har fått et svar fra alle folkeregistrerte innbyggere i Harstad over en viss alder, også de som ikke er registrert i Helseboka.
Vi har nå kontroll på alle som er over 80 år – og opp til kommunens eldste – født i 1917.
Ingen skal ramle mellom to stoler, og vi gjør mye for å få kontakt med de som ikke har registrert seg i Helseboka enda, enten via telefon, hjemmetjenesten eller aktivitetssenteret. 

Så langt er alle som er over 85 år i Harstad kommune, og har registrert seg i Helseboka, blitt vaksinert med første dose. Har man enda ikke registrert seg, og er i en aldersgruppe der vi har startet vaksineringen, får man første og beste ledige time. Vi har nå startet å tildele vaksinetidspunkt til de som er mellom 80 og 84 år, men det er vanskelig å si hvor raskt det går, da vi ikke vet hvor mange vaksiner vi får i tiden fremover.

Registrering

Programmet Helseboka er nervesystemet i arbeidet. Timefordelingen skjer ut fra Helseboka, og man MÅ være registrert der for å få vaksine. Også de som IKKE ønsker vaksine, bør registrere seg. Det vi registrerer er navn, fødselsdato og at man ikke ønsker vaksine. Med dette slipper man å få en telefon eller brev i posten med spørsmål om vaksinering.

Prioritering

Helseboka er satt opp slik at listegruppen kan se hvem som er i de forskjellige alders- og risikogruppene – men ikke se hva de har fylt ut av helseopplysninger. Det er også programmet som selv plukker ut - innenfor hver alders- eller risikogruppe – hvem som skal få tilbud om vaksinering til de timene som er satt opp. Vi vaksinerer i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringsliste, men innenfor aldersintervallene. Det er tilfeldig hvem i gruppen som får først, men alle som er registrert i Helseboka får time når de skal. Listegruppen setter opp timene så snart vi vet hvor mange vaksinedoser vi får i påfølgende uke. Alle som er registrert med mobilnummer får varsel på SMS dagen før de skal møte til vaksinering. De som ikke er registrert i Helseboka, må eventuelt vente til vi tar kontakt.

Øyriket

Det blir nå vurdert om kommunen skal sette opp et eget vaksinasjonssted i Øyriket for de over 80 år som enda ikke er vaksinert. Det vil i så fall skje senere. Derfor har listegruppen ringt alle som er bosatt på Grytøy, Sandsøy eller Bjarkøy og som nå har fått time i Seljestadhallen, og hørt om de vil vente til vi eventuelt kommer ut for en samlet vaksinering av de resterende over 80 år.

Vaksinesvindel

Det er viktig at de som ikke har registrert seg i Helseboka, svarer telefonen når listegruppen ringer. Samtidig ser man at andre land i Europa opplever svindelforsøk. Da er det viktig å huske på at det er gratis å få vaksinen, man får ikke snarlig vaksinering mot betaling, og vi vil ikke spørre om bankkontonumre, kredittkortnumre eller egenandel. Lurer man på noe, og er ikke allerede registrert, kan man ringe pandemitelefonen 41517 800 for svar. Pandemitelefonen er nå oppbemannet av listegruppen og følgelig er ventetiden for svar redusert.

Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19?

Tallene er usikre og scenariet i tabellen gir et foreløpig bilde basert på den informasjonen vi har nå. Kalenderen bygger på forventet leveranse og distribusjon av vaksiner fra Pfizer BioNTech, Moderna og AstraZeneca. Vaksinasjonsscenariet viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt hvor det antas at anbefalte prioriteringer blir fulgt nøye og at vi som kommune vaksinerer i samme tempo. Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år.
Vaksinekalender.jpg