Fredag 16. november signerte varaordfører Maria Serafia Fjellstad (V) avtalen som gjør Harstad kommune til partner i Klimapartner-nettverket. Med det er Harstad kommune den tredje kommunen i Troms som blir medlem.

Økt kunnskap og oppmerksomhet

Det er Troms fylkeskommune som har tatt initiativ til å etablere klimapartnernettverket her i fylket og nå er det 18 medlemmer fra privat og offentlig sektor. Fylkeskommunen har også gjenopptatt arbeidet med miljøsertifisering gjennom Miljøfyrtårn, som er et krav for å være klimapartner. Miljøsertifisering bidrar til økt kunnskap og oppmerksomhet om utslipp knyttet til driften og vil være et viktig styringsverktøy for å redusere utslippene i fylkeskommunen framover.

I front for grønt skifte

- Vi er svært fornøyd med at Harstad kommune ønsker å være Klimapartner, det er viktig for byen og for Sør – Troms som region. Det er et viktig ansvar Harstad nå tar med å være i front for det grønne skiftet og vi håper og tror dette stimulerer næringslivet i Sør - Troms til å bli med i Klimapartner-nettverket for å skape fremtidsrettede og klimavennlige løsninger, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Varaordføreren er fornøyd med å være en del av nettverket.

Regionsutvikling

- Harstad kommune ønsker å bidra til en miljø- og klimavennlig samfunns- og næringsutvikling i regionen, og finne fremtidsrettede, bærekraftige løsninger for Harstad-samfunnet. For å oppnå denne målsettingen har kommunen blant annet vært involvert i utbyggingen av Harstadpakken, og har startet prosessen med å bli Miljøfyrtårn. Ved å melde seg inn i Klimapartnere Troms vil også Harstad kommune bli del av et samarbeidsnettverk med bred kompetanse på ulike klimautfordringer, som i fellesskap bidrar til utviklingen av lavutslippssamfunnet, sier Fjellstad.

Klimagassutslippene må reduseres kraftig i årene som kommer om vi skal nå målene til FNs klimapanel der den siste rapporten sier at global oppvarming ikke bør overstige 1,5 grader.

Om Klimapartnere:

Klimapartnernettverket er et offentlig-privat samarbeid som arbeider med utgangspunkt i regionene. Nettverket formidler klimakunnskap, fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt og samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Medlemsbedriftene forplikter seg til å etablere et klimaregnskap, sikre miljøsertifisering og forankre klimaarbeidet i toppledelsen.

Første Klimapartnernettverk ble stiftet i Agder i 2008 og det har siden blitt etablert nettverk i Hordaland, Rogaland, Troms, Østfold og Trøndelag. Nordland har også vedtatt å etablere Klimapartnere fra og med 2019.  Mer enn 100 virksomheter er med i Klimapartnernettverk landet rundt og bidrar til å redusere klimautslipp