Det har denne uka vært skrevet og rapportert om kommunens behandling av Madsen Eiendom AS sitt byggeprosjekt i Havnegata. Det er et leilighetsbygg under oppføring med parkering i første etasje.

Sentrumsplan

I reportasjen kom det frem at Harstad kommune ikke har fulgt bestemmelsene i sentrumsplanen som ble vedtatt i desember 2016. Enhetsleder for areal og byggesakstjenesten, Jan Inge Lakså forklarte det som et arbeidsuhell der man glemte bestemmelsene om at det ikke er lov med parkering i første etasje i sentrumskjernen.

Nå har avdelingen gått gjennom saken en gang til.

Det viser seg at sentrumsplanen er fulgt for dette bygget.

- Før intervjuet så jeg gjennom vedtaket, og da kunne det virke som at vi ikke hadde fulgt bestemmelsene i sentrumsplanen. Men det har vi gjort, sier Lakså.

Utenfor indre kjerne

- Sentrum har en indre og en ytre kjerne. Den indre kjernen er satt av til rene sentrumsformål, og her er det ikke lov til å etablere parkering i første etasje. Her vil vi ha butikker og levende miljøer som bidrar aktivt til et rikt sentrumsliv. Bygget til Madsen Eiendom AS ligger i den ytre kjerne, like utenfor dette området, sier Lakså.

I dette området skal parkering til beboere i hovedsak legges under bakken eller samles i felles parkeringsanlegg. Det er dette som har skjedd i dette tilfellet. For dette kvartalet gjelder ikke kravet om aktive fasader – det vil si butikker og næring i første etasje.

Sentrumskjerne.png
Dette kartet viser det som er indre kjerne (i sentrumsplanen kalles dette for sentrumsformål) og ytre kjerne. Her ser vi at det aktuelle bygget ligger utenfor. 

Enklere

Lakså legger til at slik dokumentene er satt opp, er det er vanskelig å se detaljene.

- Vi skal se hvordan vi kan sette opp dokumentene slik at de ikke gir rom for slike misforståelser, og at det blir enklere for alle å lese og forstå dem.

Generelt er det også slik at sentrumsplanen ikke tillater parkering på gateplan når man lager rene parkeringsbygg eller har parkeringshus i kombinasjon med andre formål, som eksempelvis et kjøpesenter.

Når det gjelder lekeareal så er det delvis ivaretatt på egen eiendom. Madsen eiendom AS er i tillegg gjennom vilkår i byggetillatelsen pålagt å inngå utbyggingsavtale med kommunen og andre utbyggere om et uteoppholdsareal i indre Harstadhamn. Madsen eiendom AS får ikke utstedt brukstillatelse før dette området er opparbeidet eller det er inngått en forpliktende avtale om utbygging.