Dette betyr at vi ønsker å invitere alle fast ansatte fra 55 år og oppover (som tidligere ikke har deltatt på kurset) til å være med på SENIORDAGEN (varighet ca 4 timer). Kurset til bli kjørt to ganger den 30.oktober. Vi deler dagen i to slik at det blir gitt tilbud om et kurs før lunsj og et kurs etter lunsj.

Tema: Eldre- helse og arbeid, pensjon ol.

KLP og Storebrand vil kunne gi individuel veiledning inkl. beregning av fremtidige pensjonsutbetaling til sine medlemmer. Desverre har vi ikke klart å få Statens pensjonskasse hit til oss for å kunne gi samme service til sine medlemmmer (gjelder undervisningspersonalet)

For at KLP og Storebrand skal kunne foreta mest mulig nøyaktig beregning av fremtidige utbetaling av Tjenestepensjon (som kan komme i tillegg til folketrygdens utbetaling), må hver og en ta kontakt med NAV for å få bestilt en serviceberegning. Serviceberegning gir en oversikt hva man vil kunne få utbetalt dersom man fratrer med AFP ved eks. 62 år. Serviceberegningen tas med på kurset. Se mere informasjon på www.nav.no.

KLP og Storebrand har bedt om å få navnene på alle de som ønsker slik veiledning/beregning knyttet til tjenestepensjon.Dette må meldes meg innen 24.oktober 2012.

Dersom det også er ansatte over 55 år og som ønsker en samtale med KLP eller Storebrand, men ikke delta på selve arrangementet, kan også gi melding om dette til meg på mail snarest mulig og innen onsdag 24.oktober 2012. KLP og Storebrand vil få oversendt liste med alle navnene slik at de kan gjøre sine forberedelser før de kommer til oss.

Påmelding til kurset gjøres via Kursportalen (brukernavn: harstad, passord: harstad). Kurset vil bli lagt ut der i løpet av dagen i dag (17.oktober 2012). Påmeldingsfrist tirsag 23.oktober 2012.

Ber om at dette tilbudet bekjengjøres til målgruppen som ikke har kommunal e-post snarest mulig.

Velkommen skal dere være!