Beskrivelse av enheten:

  • Fulldelt barneskole
  • To/tre grupper pr. klassetrinn
  • Skolefritidsordning tlf: 77026346.
  • Beliggende 1.6 km sør for sentrum i Harstad.

For nærmere informasjon kontakt rektor Ole Stavrum.
Tlf 77 02 63 42
E-post: Ole.Stavrum@harstad.kommune.no

Du kan også lese mer på skolens egne nettsider.