Malt, beiset eller impregnert treverk er avfall og skal ikke brennes på sankthansbålet. Brenning av avfall på sankthansbålet vil bli anmeldt.

Brenning av behandlet treverk, bildekk, tekstiler, møbler, madrasser, plastposer, gamle båter eller annet søppel kan gi utslipp av miljøgifter både i røyken og i asken. Røyk fra denne typen brenning kan gi helseproblemer for dem som befinner seg i nærheten, og da spesielt for astmatikere, allergikere og andre med luftveissykdommer. Svært mange miljøgifter blir dessuten liggende igjen i asken fra slike bål, og kan forurense grunnen eller sive ned i bekker, innsjøer, grunnvann eller ut i havet.

Harstad brann- og redningstjeneste og kommunens miljørådgiver har vært på befaring og observert flere sankthansbål, og de aller fleste bålene består av kvister, ved og annet rent trevirke. Det ser ut som harstadværingene har fått med seg at det ikke skal brennes søppel på sankthansaften, og det er bra!

Harstad kommune ønsker alle en flott sankthansfeiring!