Tid: 5. desember kl. 1800-2000

Sted: UiT Harstad, store auditorium, Havnegata 5, Harstad

Europa befinner seg nå i den mest dramatiske og usikre sikkerhetssituasjonen siden andre verdenskrig. Generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug vil orientere om bakgrunn og status i Russlands angrep på Ukraina.

Dalhaug vil samtidig knytte kommentarer til utviklingen av det norske Forsvaret og forsvarssamarbeidet i Norden, i lys av de rapporter og anbefalinger som er overlevert til regjeringen tidligere i år, blant annet fra Forsvarskommisjonen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Arne Bård Dalhaug er fra Øverbygd. Han har vært kullsjef ved Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge og kompanisjef i Åsegarden. Han har vært sjef for Forsvarsstaben, sjef for Norges Militærmisjon i Brussel, sjef for NATO Defence College i Roma og observatør for OSSE i Øst-Ukraina.

Arrangementet er et samarbeid mellom Harstad kommune,UiT Harstad/Internasjonal Beredskap og Norges Forsvarsforening.