Vi er nå inne i en tid med mye god mat, levende lys og vedfyring. Det er flest boligbranner i desember og januar og ved en brann handler det om minutter og sekunder. Tidlig varsel øker sjansen for at du kommer deg ut i tide. Du må derfor være sikker på at du har røykvarslere som fungerer. Bruk røykvarslerdagen 1. desember til å sjekke at røykvarslerne fungerer og at du hører dem på soverommet. Skift batteri ved behov.

Harstad kommune var den første norske kommunen som ble godkjent som et trygt lokalsamfunn i 1994. Det betyr at vi har forpliktet oss til å jobbe aktivt med å forebygge skader og ulykker.

Hvert 20. minutt starter det en brann i Norge. Oftest går det bra, men hvert år dør det folk i brann. Tre av fire som dør i brann tilhører risikoutsatte grupper, og de fleste omkommer hjemme. Noen eldre og uføre klarer ikke å skifte batteri i røykvarsleren selv og har ingen som kan hjelpe dem.

For å sikre at alle eldre og uføre blir varslet ved en brann har vi i trygge lokalsamfunn Harstad initiert et samarbeid mellom  Frivilligsentralen og brann- og redningstjenesten. Fra 1. desember 2020 kan eldre og uføre som trenger hjelp til å skifte batteri i røykvarsleren kontakte Harstad frivilligsentral. Frivilligsentralen videreformidler informasjonen til Harstad brann- og redningstjeneste som sender ut sine folk for å skifte batteri. Tilbudet er forbeholdt dem som ikke har pårørende som kan hjelpe dem. For å prøve ut tiltaket utføres batteriskift det første året i området Harstad-Fauskevåg-Stornes-Ervik-Kasfjord.

Vi ønsker alle en trygg god førjulstid.