Plan og veileder for opplæring av flerspråklige barn og unge sendes nå ut på åpen høring og skal senere sluttbehandles av kommunestyret i juni 2017. 

Høringsfrist er satt til 19. mai 2017

Høringsuttalelse sendes til postmottak@harstad.kommune.no eller

Postadresse: Harstad kommune c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt:

Skolefaglig rådgiver migrasjon, Gro Dagsvik

Telefon: 77 02 61 36/ E-post: gro.dagsvik@harstad.kommune.no