Regnskapsenheten er en støtteenhet.  Regnskapsenheten har ansvar for kommunens innbetalinger, utbetalinger, fakturering (utgående), purringer, fakturabehandling (inngående), refusjoner – sykelønn m.v., moms og momskompensasjon, pensjon, innlån, utlån, brukeradministrasjon for Visma-programmer (Enterprise), Avstemming/kontroll, rapportering sentrale myndigheter, regnskapsavslutning, støtte/veiledning enhetene, diverse saksbehandling.

Enhetsleder/regnskapsleder: 
Stedfortreder: Gry Anita Johansen
Telefon: 77 02 60 00
Fakturering:  476 33  999 - tastevalg 2 (kl 10.00-14.00) 
Lønn:  476 33  999 - tastevalg 1 (kl 10.00-14.00) 

 

Saksbehandlere Linjenr./ telefon Stilling Funksjon E-post  
Norlunn Hansen, Turid 41502314 Regnskapsleder   turid.hanssen@harstad.kommune.no  
Aspaker, Monica 47704935 Konsulent Konst. fagleder ønn monica.aspaker@harstad.kommune.no  
Bakken-Jakobsen, Marit   Konsulent Utgående faktura marit.bakken-jakobsen@harstad.kommune.no  
Bjørnå, Heidi 48025682 Konsulent Sykelønn, lønn heidi.bjorna@harstad.kommune.no  
    Fagleder lønn Fagleder lønn, brukeradministrasjon    
Einarsen, Birgit 90643783 Konsulent Innbetalinger, utbetalinger birgit.einarsen@harstad.kommune.no  
Andersen, Marie Aaseby      90924519 Rådgiver Lønn, Expense Marie.andersen@harstad.kommune.no  
Jakobsen, Sigrid 48179526 Rådgiver Moms, momskomp pensjon sigrid.jakobsen@harstad.kommune.no  
Johansen, Gry Anita 47032940 Rådgiver Regnskap gry.johansen@harstad.kommune.no  
Luther, Lotte Adele 48253926 Konsulent Sykelønn, faktura lotte.luther@harstad.kommune.no  
Nilssen, Kirsti Annie 90705283 Konsulent Inngående faktura, utgående faktura kirsti.nilssen@harstad.kommune.no  
Olsen, Kristin Skrindo 48069266 Konsulent Sykelønn, utgående faktura kristin.olsen2@harstad.kommune.no  
Pettersen, Heidi Karin 48107336 Konsulent Innbetalinger, utbetalinger heidi.karin.pettersen@harstad.kommune.no  
Olsen, Siv Sandaker 48275965 Konsulent Utgående faktura siv.olsen2@harstad.kommune.no  

Nettadresse: 
www.harstad.kommune.no

Faktura - inngående: 
Send EHF til 9908:972417971

Postadresse: 
Postmottak, 9479 HARSTAD

Post vedr. inn-/utbetalinger: 
regnskapsenheten@harstad.kommune.no

Besøksadresse: 
Rådhus 1 B, 1. etg.