På grunn av redusert kapasitet for tiden i Koordinerende enhet, har vi sett oss nødt til å redusere tilgjengeligheten vår. Vi er normalt sett tilgjengelig for innbyggerne i Harstad på telefon og ved personlig oppmøte, mandag – fredag i tidsrommet 10.00 – 14.00. Vi vil nå være tilgjengelig for henvendelser fra publikum mandag – fredag kl. 10.00 – 12.00.