Som foreldre står man ofte i situasjoner som oppleves utfordrende. Kanskje hverdagen er stressende, og du strever med å få barna til å samarbeide. Eller kanskje er dere som mamma og pappa ikke enig i hvordan dere skal møte barna. Det er mange ting som kan gjøre at man føler seg frustrert og utilstrekkelig.

I PMTO jobber vi for å fremheve de positive ressursene til familien og bygger videre på dette. Vi ser på hvordan man kan møte barnet og bygge opp den gode relasjonen, og vi har gode verktøy for hvordan man kan håndtere samarbeidsutfordringer.

Ta kontakt så finner vi sammen ut hva som vil passe best for dere.

Bør jeg søke hjelp?

Illustrasjon krangel

Å oppdra barn kan være utfordrende. Mange foreldre opplever at de strever med å få barna til å samarbeide og følge beskjeder, og kan føle seg frustrert og utilstrekkelig.

Føler du at hverdagen er preget av mas, konflikter og at barnet ikke hører etter?

Vanlige situasjoner der problemer kan oppstå er når barnet skal legge seg, stå opp, pusse tenner, eller at barnet generelt ikke følger beskjeder fra deg. Hvordan kan du møte barns protest og få til et positivt samspill?

Når man står fast kan det være godt å ha noen å rådføre seg med.

Verktøy

Illustrasjon verktøy

PMTO fokuserer på:

Positiv involvering og støttende samspill, ros og oppmuntring

Trygghet og forutsigbarhet gjennom samarbeidsfremmende kommunikasjon og grensesetting

Tilsyn i form av bevisstgjøring og oversikt over hva barnet gjør i sosiale media, dataspill og på internett

Foreldre lærer verktøy som de bruker hjemme med barnet sitt for å få til en positiv endring:

  • Gode beskjeder
  • Ros og oppmuntring
  • Positiv involvering
  • Kommunikasjon 
  • Følelsesregulering
  • Grensesetting
  • Dataspill og nettvett

Våre tilbud

I Harstad har vi mange ulike tilbud. Tilbudene tilpasses den enkelte families behov.

PMTO foreldrerådgivning

Et tilbud til foreldre som strever med små eller store situasjoner i hverdagen med barnet sitt, og som ønsker konkrete råd og tips i barneoppdragelse. Foreldre og rådgiver møtes 1 time i uken 3-7 ganger

PMTO-terapi

Et tilbud til foreldre som over tid har vært i en situasjon preget av konflikter og vanskelig samspill. Tilbudet består av ukentlige møter hos en PMTO-terapeut, og veiledningen går over tid, fra 15-30 møter, eller så lenge det er behov.

PMTO foreldregrupper

Fra tid til annen setter vi opp foreldregrupper. Gruppetilbudet strekker seg over 12 uker, hvor gruppen treffes 2 ½ time, en gang i uken.

Sosial ferdighetstrening

Samtidig med at foreldrene mottar PMTO-terapi eller foreldrerådgivning, kan barnet møte en sosial ferdighetstrener. Det kan være hjelp og øvelse i å takle vanskelige følelser, sinne og det å trene på positive sosiale ferdigheter.

Konsultasjon

Et veiledningstilbud til ansatte i barnehager og skole/SFO som jobber med barn der foreldrene får/har fått foreldrerådgivning, PMTO-terapi eller PMTO-foreldregruppe. Strekker seg over 6-8 møter.

Erfaringer fra PMTO

«Det har skjedd utrolig mye siden jeg begynte å gå til PMTO. Det har vært noen som har vært der for meg som forelder. Jeg var langt nede, hadde store utfordringer og klarte ikke å glede meg over barnet mitt… Det er vanskelig å sette ord på hvor mye PMTO har betydd for meg som forelder.»

«Det er ro nå. Jeg slipper å mase og rope. Jeg er blitt oppmerksom på hvordan jeg ordlegger meg. Hjemmet vårt er blitt et godt sted å være. Det er harmoni.»

«Vi var ute etter et redskap for å takle et fosterbarn som vi slet mye med å håndtere. Vi har opplevd at vanskelige situasjoner som diskusjoner, roping, slamring med dører og det å nekte å gjøre det han blir bedt om er kraftig redusert.»

«Jeg fikk tidligere høre at jeg skulle være konsekvent. Hva det betydde, var det ingen som fortalte meg… Jeg prøvde ulike strategier, noe som gjorde hjemmesituasjonen uforutsigbar. Til slutt ble jeg veldig streng og prøvde å kjøre den harde linje. Problemene eskalerte og det ble en dårlig og spent stemning hjemme. PMTO har vært til uvurderlig hjelp.»

«Hverdagen har blitt enklere. Jeg går ikke lenger inn i diskusjoner og blir usaklig selv, men er blitt mye tryggere på meg selv og vet hva og hvordan jeg skal takle ulike situasjoner. PMTO har gitt meg bedre selvtillit i min foreldrerolle, og har gjort sitt til at barnet mitt er blitt roligere og mer fornøyd og glad.»

«PMTO-terapeuten var også med på samarbeidsmøter med skolen, noe vi opplevde som svært positivt.»

PMTO i media

PMTO-kurset gjorde meg trygg!

Muna Mohumed Ahmed (28) mener hun er blitt en bedre mor for sine fire barn. Sammen med en gruppe andre somaliske mødre, slo hun til da Harstad kommune i fjor inviterte til foreldrekurs – bygget på kjerneverdiene i PMTO. 

Foreldreerfaringer fra PMTO 

Martin og Liv Kristin Lauritzen ba om PMTO-veiledning i forhold til sønnen Kristoffer. Det er de glade for. De mener alle foreldre bør vite om tilbudet.