Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med demens. Vi skal starte Pårørendeskole 30. september 2020 på Bergsodden Sykehjem.

Pårørende får kunnskap om demens og utveksler erfaringer med andre i samme situasjon. Kurset vil gå over 6 kvelder – på onsdager. Det vil den første timen være et foredrag og etter kaffepausen vil vi ha samtalegrupper.  Pårørendeskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad demensforening, Harstad Kommune, Kvæfjord kommune og Geriatrisk poliklinikk v/ UNN Harstad.  

Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene. Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta. Over flere samlinger får de kunnskap om temaer: demenssykdom – forekomst – årsak og symptomer, kommunikasjon, pårørendes opplevelse, informasjon om tilbudet i kommunen – økonomi og rettigheter, tekniske hjelpemidler og aktivitet.  Pårørende møter andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Påmeldingen er startet og vi tar imot 28 deltagere. Kurset er beregnet på pårørende og nære venner til personer med demens. Det er en kursavgift på kr 150,- som betales til Harstad Demensforening ved oppmøte.

Vi vil overholde smittevernreglene med tanke på korona – og det kan bli endringer i forholdt til gjennomføringen av kurset dersom smittesituasjon vil kreve det.

Informasjon og påmelding:

Kursleder Marit Kristiansen, demenskoordinator i Harstad,

e-post marit.kristiansen@harstad.kommune.no , tlf 98058391