I den forbindelse inviteres det til orienteringsmøte om kommunens planer og behov tirsdag 11. september kl 10.00 på Rådhuset i Harstad, i Formannskapssalen.

Harstad kommune planlegger å anskaffe en leverandør som skal sørge for utvikling, finansiering, bygging, drift og vedlikehold av OPS-prosjektet Ny kino og bibliotek i Harstad kommune.

Formålet med orienteringsmøte er å gi en status for kommunens planer, herunder omfanget av prosjektet, OPS-modeller og plan for anskaffelse av leverandør.

Leverandørene vil gis anledning til å gi innspill på anskaffelsen før den kunngjøres.

Påmelding til orienteringsmøte gjøres ved epost til innkjøpsleder Lene Saue, Lene.Saue@harstad.kommune.no, innen fredag 7. september 2018.

Vel møtt!