Skal du gifte deg i sommer? Husk at borgerlig vigsel er ferielukket i perioden 01.07.22 – 31.07.22. Utover det forestår Harstad kommune  vigsler onsdager, torsdager og fredager. Man kan foreslå andre dager, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre. 

Se mer på siden for vigsel

Oftest foregår seremonien på norsk eller engelsk, men visste du at den også kan foregå på samisk? Barbro Hætta er gitt vigselsrett, slik man i Harstad også kan vies på samisk.

Nylig hadde hun sin debut - i Narvik - siden Narvik kommune ikke har egen samisk vigsler. Paret som ble viet var Inga Marie Nymo Riseth og Even Sebastian Skallerud. Gratulerer til alle. 
Foto: Tiril Guttorm