Lokaler

Olavsgården bosenter eies og drives av Harstad kommune. Olavsgården er et renovert bygg fra 1999. I 4.etg, har vi 16 rom/leiligheter med heldøgns omsorg. I 2. og 3. etg, har vi 28 omsorgsleiligheter. Dette er gjennomgående leiligheter med balkong, stue, kjøkken, bad, soverom, gang og entre. Vi har hovedinngang i 1. etg (mot St. Olavsgate). Det er også en inngang i 2.etg, vis-a-vis Heggen legesenter. 

Hovedinngangene er åpen fra 07.00-22.00.

Lege/tannlege/servicetilbud

Lege/tannlege

Tilsynslege Margrete Bredahl fra Heggen Legesenter for beboere i 4. etg.
I hjemmebasert tjeneste ved Olavsgården har alle sine egne fastleger.

Frisør

Muligheter for å bestille frisør på bygget.

Fotpleie

Muligheter for å bestille fotpleie på bygget.

Ergoterapi og fysioterapi

Vi benytter oss av hverdagsmestrings teamet som har egen ergo – og fysioterapeut.

Livsgledehjem

Vi følger føringene fra den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Vi ble sertifisert første gang i 2018, og ble sammen med Bergseng bosenter, de første bosenter i Norge som fikk status som Livsgledehjem. I sertifiseringsordningen er det etablert 9 kriterier, som virksomheten skal legge til rette for:

 1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem.
 2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner.
 3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka.
 4. Kontakt med dyr.
 5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.
 7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene.
 8. At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet.
 9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.

Tilbud om frisk luft minst en gang per uke, er en av livsgledekriteriene vi arbeider etter. Det er derfor viktig at alle våre beboere har utebekledning og sko, gjerne også pledd (for de som sitter i rullestol). Avdelingen har beskrevet dette i en garderobeliste dere vil få informasjon om ved innkomstsamtalen. 

Sertifiseringsordningen skal være med på å bidra til mer personsentrert omsorg, der målet er å ivareta hver beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. I forbindelse med dette, vil vi be om hjelp til å kartlegge livshistorien til våre beboere, dersom beboeren ikke kan svare på dette selv.

Pårørende og frivillige er i tillegg til våre ansatte viktige i livsgledearbeidet. Pårørende som ønsker å bidra med noe i forhold til livsglede for våre beboere, er hjertelig velkommen til det.

Klikk her for å se en video om sertifiseringsordningen. Du finner også mer informasjon på nettsidene til Livsglede for Eldre.

 

 

Arrangementer og aktiviteter

 • Olavsgården har felles aktiviteter som skrives på månedskalender, oppslag på infotavler. Vi har også egen facebook side der vi jevnlig oppdater om arrangementer.
 • Vi samarbeider med den Kulturelle spaserstokken, Harstad Kulturskole, Seljestad ungdomsskole, Stangnes - og Rå videregående skole, samt livsglede- barnehagene Utsikten barnehage, Bjørnebåsen Barnehage og Gullhaugen barnehage.
 • Husets «ti på topp» gir beboeren mulighet til å gå på turer. Vi har plassert postkasser med ulike stedsnavn og bilder i korridorer og ute i området rundt huset.  I postkassene ligger det bøker som beboerne kan skrive i. Målet er fysisk aktivitet i hverdagen.
 • Den kulturelle spaserstokk er ulike arrangementer på Olavstoppen i 4. etg.
 • Hver tirsdag og torsdag er det trim på Olavstoppen i 4. etg. kl. 11.45
 • St.Olavskoret har korøvelse hver onsdag på Olavstoppen kl. 11.30
 • Kafe på Olavstoppen hver formiddag.
 • Bingo hver lørdag på Olavstoppen kl. 11.30
 • I tillegg har vi fellesarrangement og markerer merkedager som solfest, påskefeiring, 17.mai, sommerfest, fårikålfest og julebord.
 • Vi er så heldig å ha en liten sansehage ved hovedinngangen. Denne benyttes flittig sommerstid. Fellesaktivitet og samling på dagtid. Vi har grilling og sommerfest her.
 • Hver annen torsdag har vi sangstund med andakt på Olavstoppen kl. 11.30.

olavsgården detalj.jpg

Praktisk informasjon

Klær

Vi ber om at klær som vaskes på Olavsgården for den enkelte beboer, er godt merket med navn. Pårørende er ansvarlig for merking av privatklær.

Måltider og ernæring

Vi har stort fokus på ernæring, og vet at sykdom og høy alder gir større risiko for underernæring. Vi vil derfor gjennomføre en ernæringskartlegging ved innkomst, som evalueres jevnlig. Dersom beboer har risiko for underernæring, eller er underernært, settes tiltak inn i samråd med lege. Måltider tilpasses beboernes personlige behov. Vi har tilbud om mat og drikke hele døgnet. Våre faste fellesmåltider:

Frokost:     kl. 07.00 – 10.00
Lunsj:        kl. 12.30
Middag:     kl.15.30
Kaffe:         kl.16.30
Kvelds:      kl.20.00
Senkvelds: kl.22.00

Vi ber om at personalet får beskjed ved allergier/ønskekost.Middag får vi levert fra Felleskjøkkenet på UNN. Beboere i 4. etg har felles middag. For de som bor i 2.-og 3. etg og har innvilget middag leveranse fra felleskjøkkenet på UNN, tilbyr vi dere å spise i fellesskap i 4. etg på Olavstoppen.

Beboerrom/leiligheter

Så langt plassen tillater det, kan vær enkelt møblere med personlige møbler.  Vi er opptatt av at beboerne skal ha et hjemlig preg på rommet, og dere må gjerne innrede med private møbler og bilder. Hvis det er mange pyntegjenstander, kan ikke vi ta ansvar for støvtørk. Vi ber pårørende hjelpe oss med dette. Vi gjør oppmerksom på at løse tepper ikke er ønskelig, med tanke på forebygging av fall og renhold.

Vi ber om at det tas hensyn til mobilitet og renhold når det velges møbler/tekstiler osv. Det er ikke ønskelig at rommet fylles med tunge møbler med tanke på renhold.
Hver enkelt beboer må selv sørge for å ha lyspærer/batteri til private lamper. Fastmontert belysning dekkes av Olavsgården.
For de som bor i 2.- og 3. etg, må beboere selv sørge for å ha nødvendig kjøkkenutstyr.
Ved behov kan du søke om praktisk bistand/hjemmehjelp (betalingstjeneste). Dette innebærer at du får hjelp til husvask/klesvask/oppvask. Du må selv ha vaskeutstyr tilgjengelig. Hver leilighet har mulighet til tilkobling av egen vaskemaskin/tørketrommel på badet, og tilkobling av oppvaskmaskin på kjøkken.

Personlige artikler

Dersom beboer ønsker såper, shampo, tannbørste/tannkrem eller fuktighetskrem ut over det vi kan tilby, må beboer koste dette selv. Det er mulig å ordne seg «handlekonto» på Nærbutikken ved sykehuset (like borte i gata her) og få varene kjørt hjem x 1 pr uke. Om nødvendig kan personalet være behjelpelig med bestilling av varer.

Post

Beboer, pårørende eller verge må sørge for omadressering av post, dersom post ikke skal leveres til beboer, samt flyttemelding til Folkeregisteret.
Postkassestativ i svalgangen i 2.- og 3. etg.

Besøk

Vi har ingen fast besøkstid, og håper at familie og venner besøker våre beboere ofte. Det er ønskelig at besøkende tar hensyn til døgnrytme og rutiner i avdelingen, og beboers helse og døgnrytme. Det forventes at besøkende som hovedregel avslutter sitt besøk når beboer har gått til ro for kvelden. Besøkende oppfordres til å benytte anledningen til en tur ut sammen med beboeren, eller å bruke våre fellesområder slik at dere får mulighet til å se «andre vegger». Dersom dere ønsker å være i avdelingens oppholdsstue-/kjøkken, ber vi dere om å ta hensyn til de øvrige beboerne. Vi erfarer at besøk kan skape uro på noen avdelinger, og håper besøkende vil ha forståelse med at vi kan be dere om å oppholde dere på beboers rom i slike tilfeller. På skjermet avdeling erfarer vi at med-beboerne har det best dersom besøkende oppholder seg på beboers rom, og holder støynivået nede.

Fra kl. 22.00 er hovedinngangen stengt. Pårørende kan da ringe på ringeklokken i 1. etg ved hovedinngangen. Eller de kan ringe inn til den avdeling de skal til. Vi vil da åpne døren så fort som mulig.

Parkering for pårørende på sørsiden av bygget (kortsiden) og bak bygget ved Heggen legesenter eller ved Helsehuset.
Parkerings plassen mot Heggen Vgs er er avgiftsbelagt og krever parkeringskort. KUN for ansatte. Jevnlig besøk av lag og foreninger som arrangerer fellestilbud. Oppslag kommer på infotavle. Røde Kors besøkstjenesten, kommer på faste datoer.  Disse er annonsert på infotavla i etasjene.

Velferdsteknologi og varslingssystemer

Vi jobber med å få installert hotell lås på alle beboerrom i 1. etg og 4. etg. Ved behov benyttes alarmmatte i seng for de som har stor fallfare. Sensoralarm kan benyttes også i de tilfeller der det foreligger stor sannsynlighet for fallfare. Nettbrett benyttes av de ansatte for å dokumentere helsehjelp mot brukere. Relevante pasientopplysninger, oppdatert medikament liste og arbeidsoppgaver med hvert besøk er lastet ned på nettbrettene. 
Beboere vil få kartlagt hjelpebehov ved innflytting. Hvis beboere har behov for hjelpemidler (trygghetsalarm/forflytningshjelpemidler) er personalet behjelpelig med å søke på dette.

Telefon, tv og internett

Olavsgården betaler lisens for tv i fellesstuer, hver enkelt må sørge for lisens på egne tv’ er i sine bopeler. Vi har muligheter for å tilby Canal digital og Riks tv. Vi har trådløst nettverk i 1. – og 4. etg. Leilighetene i 2. – og 3. etg må selv sørge for egen internett tilgang.

Hver enkelt beboer må besørge fasttelefon eller mobiltelefon i egne bopeler.

Forsikring

Personalet tar ikke ansvar for oppvaring av penger/verdisaker. Det anbefales at du har en liten safe/pengeskrin inne på rommet.
Private eiendeler på rommet ditt dekkes av din egen innboforsikring.

Røyking og bruk av "levende lys"

Vi ønsker et røykfritt miljø. Viser til skilting. Hvis beboere røyker må de helt ut av bygget, de som har egne ballkonger i leilighetene i 2. – og 3. etg kan gå ut der å røyke. 

Bildebruk

Det blir tatt en del bilder i forbindelse med aktiviteter hos oss. Vi mener at dette styrker fellesskapet og gir mulighet for å gjenoppleve gode minner. Enkelte bilder vil også deles på vår hjemmeside på facebook, samt på tilstelninger som f.eks. julebord. Vi håper dere opplever dette som positivt, og vil be om deres samtykke på eget skjema ved innkomst.

Elever, studenter og personer i arbeidspraksis/språkpraksis

Vi samarbeider med universitet UiT og videregående skole, og har studenter og elever i praksis jevnlig. Vi er også en lærebedrift for utdanning av helsefagarbeidere. Ut over dette har vi også samarbeid med INKO og NAV, og tilbyr praksisplasser for personer med behov for arbeidspraksis og/eller språkpraksis. Det innebærer at du som beboer og pårørende vil møte både studenter og elever hos oss.

Minnealbum

Vi har erfart at et minnealbum kan hjelpe oss å bli bedre kjent med beboerne. Dette er også et godt hjelpemiddel ved kognitiv svikt. Vi har derfor et ønske om at hver beboer har et minnealbum med bilder og litt historie. Gjerne med tidsperspektiv fra barn til voksen. Vi mener at det kan hjelpe beboeren å holde fast på deler av sitt liv og sin identitet. Minner og bilder gir oss et godt utgangspunkt for samtaler om det levde livet, og viktige hendelser i beboer sitt liv. Vi har også erfart at mange pårørende som er på besøk, har brukt minnealbum som utgangspunkt for samtale.

Minnealbum kan enkelt lages ved bruk av en ringperm med plastmapper eller laminerte ark. Det er en fordel at bilder har god størrelse, og at det er bildetekst/forklaring under hvert bilde. Pårørende kan også vurdere Min Memoria, som er en applikasjon til nettbrett, som vil ha samme funksjon som et minnealbum. Dette forutsetter at beboer har nettbrett selv, og tilgang til internett. Vi gjør oppmerksom på at Min Memoria har en årsavgift for bruk.
Mer informasjon om Min Memoria: http://minmemoria.no/

Blomster og parfyme

Vi gjør oppmerksom på at en del ansatte samt beboere, har allergi for noen typer blomster. Spesielt kjenner vi til at svibel og julestjerne fremkaller allergi hos mange. En del har også allergi for parfyme, og vi ber derfor om at besøkende hvis mulig unngår bruk av parfyme.

Dyr

Mange setter stor pris på kontakt med dyr, og dette bringer ofte fram gode minner. Vi har jevnlig besøk av hunder hos oss, og har også avtale med besøksgård. Disse er annonsert på oppslagstavle. Besøkende kan gjerne ta med dyr etter avtale med personalet.                   
 

Egenbetaling

Vi viser til Harstad kommunes betalingsregulativ.
 

Primær- og sekundærkontakt

I Harstad kommune skal pleien i heldøgns omsorg organiseres etter primærsykepleieprinsippet. Dette innebærer at alle pasienter/beboere ved innkomst skal få oppnevnt en egen primærkontakt og sekundærkontakt, som er hoved-kontaktpersoner for beboer og pårørende. Primærkontakten skal som hovedregel være en sykepleier eller vernepleier. Sekundærkontakten skal som hovedregel være helsefagarbeider.

Primær- og sekundærkontakten har hovedansvar for å innkalle til primærsamtaler med beboer og pårørendesamtaler, samt innkomstsamtale avtales de første 14 dager fra innkomst.

Hjelp oss å bli bedre

Vi ønsker tilbakemeldinger fra beboere og pårørende, både dersom dere er fornøyde eller misfornøyde. Ta kontakt med primærkontakt eller en leder for å gi tilbakemeldinger. Vi har også bruker- og pårørendeundersøkelser ca. hvert andre år, i samarbeid med andre sykehjem og bosenter. Dere oppfordres til å besvare disse, for å gi oss innspill som vi kan bruke for å gi enda bedre tjenester.

Klage på service/tjeneste/ansatte

Du som søker eller din nærmeste pårørende / verge / fullmektig kan klage dersom du opplever kritikkverdige forhold med ansatt eller ikke er fornøyd tjenesten som utøves. Vi setter pris på at dere i forkant av en klage, forsøker å løse utfordringene sammen med avdelingsleder.

Klagen kan du registrere elektronisk på kommunens hjemmeside. Under Selvbetjening velges Serviceklage. Du kan også ta kontakt med ansatt/leder som hjelper til med å nedtegne klagen. Du kan lese mer i Klageprosedyren.

Tjenestebeskrivelse

I tjenestekatalogen finner du tjenestebeskrivelsene for for bolig med heldøgns omsorg samt omsorgsbolig i Harstad: