Integreringsenheten og kommunens boligkontor har ansvar for å fremskaffe egnede boliger til flyktninger som skal bosettes i Harstad. Dersom du har en privat bolig som du kunne tenke deg å leie ut, ønsker vi gjerne å høre fra deg!

  • Flyktninger som bosettes i Harstad kommer fra mange forskjellige land, og vi bosetter alt fra enslige personer til større barnefamilier.
  • Dersom du ønsker å leie ut din bolig, vil Integreringsenheten/ kommunens boligkontor avtale en befaring med deg. Dette for å sikre at boligen som leies ut er egnet for formålet og kan godkjennes for utleie.
  • Ved utleie av privat bolig, skrives leiekontrakt direkte mellom deg som utleier og leietakeren selv. Integreringsenheten kan være med på kontraktsmøte og ved behov bestille tolk for å sikre god kommunikasjon og gjensidig forståelse av kontrakten mellom deg og leietaker.
  • Kommunen stiller depositumsgaranti ved bosetting av flyktninger i private utleieforhold. Garantien utstedes av NAV Harstad, og Integreringsenheten bistår den nybosatte med dette etter ankomst.
  • Alle nyankomne flyktninger mottar et boveiledningsprogram ut ifra behov, og boveiledning legges også inn som en obligatorisk del av undervisningen på voksenopplæringen.
  • Boligen bør være i nærheten av offentlig transport og i Harstad kommune.
  • Harstad kommune følger veiledende husleiesatser, ut ifra størrelsen på boligen og behovet til den/ de som bosettes. Husleiesum fastsettes etter nærmere avtale.

Dersom dette høres aktuelt ut kan du sende spørsmål eller informasjon om din utleiebolig til: postintegrering@harstad.kommune.no.